Obsah

Vitajte na stránke obce Lieskovec

Obecný úrad, Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec, 045/5370257, 0911555495, podatelna@obeclieskovec.sk

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE ZRUŠENÉ.

Z dôvodu choroby účinkujúcich sa ruší divadelné predstavenie, ktoré sa malo konať 21.5.2017 v nedeľu.

Za pochopenie ďakujeme.

 

Termíny platieb na obecnom úrade pre občanov v roku 2017

 

Marec

Stočné za II. polrok 2016

Apríl

Poplatok za komunálny odpad I. splátka pre rok 2017

Máj

Daň z nehnuteľnosti rok 2017

Jún

Daň za psa rok 2017

September

Stočné za I. polrok 2017

Poplatok za komunálny odpad II. splátka pre rok 2017

   

13.02.2017

Kultúrne akcie 2017

Kultúrne akcie 2017

Detail Aktuality

19.08.2016

Ako správne separovať

Ako správne separovať

Detail Aktuality

14.12.2015

Termíny platieb na obecnom úrade v roku 2017

stočné II. polrok 2016 - marec poplatok za komunálny odpad I. spl. rok 2017 - apríl daň z nehnuteľnosti rok 2017 - máj daň za psa rok 2017 - jún stočné I. polrok 2017 - september poplatok za komunálny odpad II. spl. rok 2017 - september

Detail Aktuality

02.06.2015

Predaj knihy Lieskovec história a súčasnosť

Vážení občania, obecný úrad si Vám dovoľuje ponúknuť na predaj knihu o Obci Lieskovec s názvom Lieskovec história a súčasnosť. Cena knihy je 5,- eur a môžete si ju zakúpiť na obecnom úrade počas stránkových dní.

Detail Aktuality

04.05.2017

Stavanie mája 2017

Dňa 30.04.2017 sa v našej obci staval máj. Pri tejto príležitosti pre obyvateľov spravila škôlka, škola a ZUŠ-ka program. Po vystúpení silní chlapi postavili máj.

Detail

19.04.2017

Tréning reprezentácie 20-ročných

Na veľkonočný pondelok našu obec navštívili reprezentanti SR 20-roč. a ukázali ako sa trénuje na našom ŠA.

Detail

12.04.2017

Veľkonočný strom 2017

Dňa 09.04.2017 sa uskutočnilo ozdobovanie vajec. Podpolianske osvetové stredisko nám prišlo ukázať ukážky výzdoby vajíčok a zároveň aj učili niektoré metódy výzdoby.

Detail

31.03.2017

Stretnutie so starostom

Dňa 23.03.2017 sa konalo stretnutie so starostom a poslancami. P.starosta pozval aj hlavných projektantov rýchlostnej cesty, kde sa obyvatelia mali možnosť dozvedieť kadiaľ sa plánuje. Potom sa za hlavný stôl posadil starosta a poslanci a komunikácia ohľadne budúcich investícii obce mohla začať.

Detail

17.01.2017

Prvý starostovský ples 2017

Dňa 14.01.2017 sa konal "Ples starostu". Ples otvorila THZ Carpona, svojím vystúpením. Všetci plesajúci odchádzali v ranných hodinách, pretože ples bol na vysokej úrovni a nikomu sa nechcelo skôr opustiť plesajúcich. Kto nebol môže ľutovať.

Detail