Obsah

Vitajte na novej webovej stránke obce Lieskovec

Obecný úrad, Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec, 045/5370257, 0911555495, podatelna@obeclieskovec.sk

Mikuláš

Zabíjačka

 

19.08.2016

Ako správne separovať

Ako správne separovať

Detail Aktuality

23.06.2016

Štandardy kvality odvádzania odp.vody verejnou kanalizáciou

Štandardy kvality odvádzania odp.vody verejnou kanalizáciou

Detail Aktuality

31.03.2016

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad - zelený

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad - zelený

Detail Aktuality

16.03.2016

Kultúrne akcie na rok 2016

Kultúrne akcie na rok 2016

Detail Aktuality

14.12.2015

Termíny platieb na obecnom úrade v roku 2016

stočné II. polrok 2015 - marec poplatok za komunálny odpad I. spl. rok 2016 - apríl daň z nehnuteľnosti rok 2016 - máj daň za psa rok 2016 - jún stočné I. polrok 2016 - september poplatok za komunálny odpad II. spl. rok 2016 - september

Detail Aktuality

14.11.2016

Halloween

Kultúrna komisia pod taktovkou poslankyne Páleníkovej zorganizovala Halloweenskú párty pre naše deti. Bola to krásna akcia s množstvom rôznych súťaží, dobrôt k Halloweenskej tématike a tanca. Na konci bola vyhlásená najlepšia maska. Nikto neodišiel bez ohodnotenia svojej masky. Krásna akcia - ďakujeme.

Detail

10.11.2016

Noc bez mamy, Tekvičky, Koníky - animoterapia

Noc bez mamy Tekvičky Koníky

Detail

06.09.2016

Oslavy SNP 29.08.2016

Dňa 29.08.2016 sa konali oslavy SNP,ktoré príhovorom otvoril p.starosta.Pri ukážkach sme sa vrátili do minulosti ako sa bojovalo. Po zapálení vatry si deti aj občania mohli pozrieť zbrane, povoziť sa na motorke z obdobia SNP.

Detail

06.09.2016

O pohár starostu dňa 29.08.2019

Dňa 29.08.2016 sa uskutočnil futbalový turnaj o "Pohár starostu". Súťažili veľkí futbalisti aj malí futbalisti. Víťazi boli futbalisti z ulice Osloboditeľov. Bola to krásna akcia, plná slnka a futbalu.Tešíme sa o rok.

Detail

16.06.2016

Otvorenie Fitparku

Otvorenie Fitparku 11.6.2016 Lieskovec

Detail