Obsah

Poslanci OZ

Účasť poslancov na zasadnutiach OZ v roku 2017

Meno / Dátum Dátum:30.1. Dátum:30.3. Dátum:29.6. Dátum: Dátum:
Beličková Mária zúčastnila sa zúčastnila sa zúčastnila sa    
Ing.Cibulová Renáta zúčastnila sa zúčastnila sa zúčastnila sa    
Mgr.Jankovský Ján zúčastnil sa  zúčastnil sa ospravedlnený    
Lietava Vladimír zúčastnil sa zúčastnil sa zúčastnil sa    
Mgr.Machay Miroslav zúčastnil sa zúčastnil sa zúčastnil sa    
Mgr.Páleníková Veronika zúčastnila sa zúčastnila sa zúčastnila sa    
Terem Milan ospravedlnený zúčastnil sa zúčastnil sa    
Ing.Tužinská Jana zúčastnila sa zúčastnila sa zúčastnila sa    
Uhliar Miroslav zúčastnil sa zúčastnil sa zúčastnil sa    

 

Ing. Jana Tužinská

Adresa: Hájik 405/17, Lieskovec

E-mail: jana.tuzinska@gmail.com

zástupkyňa starostu

 

Mária Beličková

Adresa: Hrádocká 2729/22, Lieskovec

E-mail: belickova@belickova.sk

poslankyňa

 

Ing. Renáta  Cibuľová

Adresa: Osloboditeľov 2663/64, Lieskovec

E-mail: cibulova.renata@gmail.com

poslankyňa

 

Vladimír Lietava

Adresa: Horná 2816/38, Lieskovec

E-mail: lietavav@gmail.com

poslanec

 

Mgr. Miroslav Machay

Adresa: Stredisková 2741/15, Lieskovec

E-mail: miroslav.machay@gmail.com

poslanec

 

Mgr. Veronika Páleníková

Adresa: Medzi Hrušky 2838/5, Lieskovec

E-mail: javepa@centrum.sk

poslankyňa

 

Milan Terem

Adresa: Medzi Hrušký 2867/14, Lieskovec

poslanec

 

Miroslav Uhliar

Adresa: Na Barinách 2693/1, Lieskovec

E-mail: miroslavuhliar1@gmail.com

poslanec

 

Mgr. Ján Jankovský

Adresa: Hrádocká 2715/19, Lieskovec

E-mail: jankovsky@zvnet.net

poslanec