Obsah

Dodatok správy auditora Stiahnuté: 64x | 24.10.2016

Dodatok správy auditora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 2013 Stiahnuté: 103x | 08.09.2014

Konsolidovaná výročná správa obce Lieskovec za rok 2012 Stiahnuté: 80x | 28.11.2013

Konsolidovaná výročná správa obce Lieskovec za rok 2016 Stiahnuté: 11x | 06.12.2017

Konsolidovaná výročná správa za rok 2010 Stiahnuté: 89x | 27.06.2011

Konsolidovaná výročná správa za rok 2011 Stiahnuté: 79x | 11.10.2012

Konsolidovaná výročná správa za rok 2013 Stiahnuté: 87x | 08.09.2014

Plnenie programového rozpočtu obce Lieskovec k 31.12.2009 Stiahnuté: 112x | 27.06.2011

Plnenie programového rozpočtu obce Lieskovec za rok 2010 Stiahnuté: 114x | 27.06.2011

Plnenie programového rozpočtu obce Lieskovec za rok 2011 Stiahnuté: 71x | 24.05.2012

Plnenie programového rozpočtu obce Lieskovec za rok 2012 Stiahnuté: 65x | 11.12.2012

Programový rozpočet - monitorovacia správa k 30.06.2014 Stiahnuté: 64x | 08.09.2014

Programový rozpočet obce Lieskovec na rok 2011-2013 Stiahnuté: 78x | 28.09.2011

Programový rozpočet obce Lieskovec na rok 2012 - 2014 Stiahnuté: 76x | 11.10.2012

Programový rozpočet obce Lieskovec na rok 2013 - 2015 Stiahnuté: 75x | 28.11.2013

Programový rozpočet obce Lieskovec na rok 2013 - 2015 - Monitorovacia správa k 30.06.2013 Stiahnuté: 102x | 03.04.2014

Programový rozpočet obce Lieskovec na rok 2014 - hodnotiaca sprava k 31.12.2014 Stiahnuté: 63x | 18.03.2015

Programový rozpočet obce Lieskovec na roky 2013 -2015 Stiahnuté: 67x | 11.12.2012

Programový rozpočet obce Lieskovec na roky 2014 - 2016 Stiahnuté: 69x | 10.01.2014

Programový rozpočet obce Lieskovec za rok 2013 - Hodnotiaca správa k 31.12.2013 Stiahnuté: 64x | 03.04.2014

Stránka