Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Zastupiteľstvo

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Jankovský Ján, Mgr.Zastupiteľstvo - poslanec
Komisia výstavby, životného prostredia a verejného poriadku - člen