Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Zastupiteľstvo

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Stehlíková Katarína, Mgr. Bc.Zastupiteľstvo - poslanec
Komisia finančná - člen
Kultúrno-športová komisia - člen