Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Zastupiteľstvo

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Uhliar MiroslavKomisia výstavby, životného prostredia a verejného poriadku - predseda
Zastupiteľstvo - poslanec