Menu
Obec Lieskovec
ObecLieskovec
Obec Lieskovec
Obec Lieskovec

Územný plán

Územný plán obce Lieskovec

ÚPN1 - Širšie územné vzťahy

SKMBT_C22022030712320.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,06 MB
Vložené: 24. 1. 2023

UPN2 - Ochrana prírody a tvorba krajiny

MYSCAN_20220307_0001.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,11 MB
Vložené: 24. 1. 2023

ÚPN3 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

MYSCAN_20220307_0002.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 14,55 MB
Vložené: 24. 1. 2023

ÚPN4 - Riešenie verejného dopravného vybavenia a vodného hospodárstva

MYSCAN_20220307_0003.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 12,68 MB
Vložené: 24. 1. 2023

ÚPN5 - Riešenie energetiky a telekomunikácií

MYSCAN_20220307_0004.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 12,43 MB
Vložené: 24. 1. 2023

ÚPN6 - Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde a lesných pozemkov

MYSCAN_20220307_0005.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,28 MB
Vložené: 24. 1. 2023

ÚPN7 - Verejnoprospešné stavby

MYSCAN_20220307_0006.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 15,51 MB
Vložené: 24. 1. 2023

ÚPN - Textová časť

ÚPO Lieskovec_textová časť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,88 MB
Vložené: 24. 1. 2023

ÚPN - Textová časť- ČISTOPIS august 2008

OBEC 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,36 MB
Vložené: 24. 1. 2023

Územný plán obce - Zmeny a doplnky č.1

Územný plán - Zmeny a doplnky č.1

SKM_C250i22102109530.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,43 MB
Vložené: 24. 1. 2023

Územný plán obce - Zmeny a doplnky č.2

Územný plán - Zmeny a doplnky č.2

SKM_C250i22102110260.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,56 MB
Vložené: 24. 1. 2023

Územný plán obce - Zmeny a doplnky č.3

Širšie územné vzťahy 1a - grafika

6 Výkres č.1 - Širšie vzťahy - grafika.JPG
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 2,91 MB
Vložené: 24. 1. 2023

Širšie vzťahy - 1b

5 Výkres č.1 - Širšie vzťahy.JPG
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 2,71 MB
Vložené: 24. 1. 2023

Ochrana prírody a tvorba krajiny - 2 - grafika

10 Výkres č.2 - Ochrana prírody - grafika.JPG
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 2,75 MB
Vložené: 24. 1. 2023

Ochrana prírody a tvorba krajiny 2a

7 Výkres č.2 - Ochrana prírody.JPG
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 1,96 MB
Vložené: 24. 1. 2023

Ochrana prírody a tvorby krajiny 2b

8 Výkres č.2 - Ochrana prírody.JPG
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 2,41 MB
Vložené: 24. 1. 2023

Ochrana prírody a tvorba krajiny - 2- legenda

9 Výkres č.2 - Ochrana prírody - legenda.JPG
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 2,89 MB
Vložené: 24. 1. 2023

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia 3b

11 Výkres č.3 - Komplexný návrh.JPG
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 2,01 MB
Vložené: 24. 1. 2023

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania -3 - grafika

14 Výkres č.3 - Komplexný návrh - grafika.JPG
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 2,52 MB
Vložené: 24. 1. 2023

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania -3- legenda

13 Výkres č.3 - Komplexný návrh - legenda.JPG
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 2,51 MB
Vložené: 24. 1. 2023

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania -3

12 Výkres č.3 - Komplexný návrh.JPG
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 2,42 MB
Vložené: 24. 1. 2023

Riešenie verejného dopravného vybavenia a vodného hospodárstva - 4

15 Výkres č.4 - Doprava, voda.JPG
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 1,91 MB
Vložené: 24. 1. 2023

Riešenie verejného dopravného vybavenia a vodného hospodárstva - 4a

16 Výkres č.4 - Dporava voda.JPG
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 2,68 MB
Vložené: 24. 1. 2023

Riešenie verejného dopravného vybavenia a vodného hospodárstva - 4 - legenda

17 Výkres č.4 - Doprava, voda - legenda.JPG
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 2,56 MB
Vložené: 24. 1. 2023

Riešenie energertiky a telekomunikácií - 5 bez zmeny

19 Výkres č.5 - Energetika a telekomunikácie.JPG
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 2,15 MB
Vložené: 24. 1. 2023

Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde a lesných pozemkov - 6

21 Výkres č.6 - Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy.JPG
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 2,22 MB
Vložené: 24. 1. 2023

Obal - ZaD č.3

1 Obal - dokumentácia.JPG
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 2,6 MB
Vložené: 24. 1. 2023

Obal ZaD č.3 - Grafická časť

4 Obal - grafická časť.JPG
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 2,02 MB
Vložené: 24. 1. 2023

Obal - ZaD č.3 - Textová časť

2 Obal správa.JPG
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 1,17 MB
Vložené: 24. 1. 2023

ZaD č.3 - Textová časť

3 Textová časť - UPN O Lieskovec-ZaD č.3 CD.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 648,8 kB
Vložené: 24. 1. 2023

Schéma

2 (6).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 763,29 kB
Vložené: 23. 9. 2022

Výkres VPS

22 Výkres č.7 - Výkres VPS.JPG
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 1,84 MB
Vložené: 23. 9. 2022

Vyhodnotenie záberov

20 Výkres č.6 - Vyhodnotenie záberov.JPG
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 1,77 MB
Vložené: 23. 9. 2022

Územný plán obce - Zmeny a doplnky č.4

Širšie územné vzťahy - 1

1_50000_sirsie_sutlac_297x420.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8 MB
Vložené: 24. 1. 2023

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania - 3

3_5000_komplex_sutlac_420x297.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,9 MB
Vložené: 24. 1. 2023

Dôvodová správa

LIESKOVEC č. 4 4,5 400.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 110,76 kB
Vložené: 23. 9. 2022

Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie ZaD4

LIESKOVEC č. 4 4,5 401.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 203,88 kB
Vložené: 24. 1. 2023

VZN č. 3/2008-dodatok č. 4

VZN č. 3-2008 doplnok č. 4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 353,08 kB
Vložené: 23. 9. 2022

Územný plán obce - Zmeny a doplnky č.5

03b ZaD5 urbanizmus SUTLAC

03_ZaD5_urbanizmus_SUTLAC.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 621,16 kB
Vložené: 24. 1. 2023

04a ZaD5 doprava voda LEG SUTLAC

04_ZaD5_doprava_voda_LEG_SUTLAC.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 348,64 kB
Vložené: 24. 1. 2023

04b ZaD5 doprava voda SUTLAC

04_ZaD5_doprava_voda_SUTLAC.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 570,51 kB
Vložené: 24. 1. 2023

05a ZaD5 energetika LEG SUTLAC

05_ZaD5_energetika_LEG_SUTLAC.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 310,8 kB
Vložené: 24. 1. 2023

05b ZaD5 energetika SUTLAC

05_ZaD5_energetika_SUTLAC.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 578,63 kB
Vložené: 24. 1. 2023

06a ZaD5 pp LEG SUTLAC

06_ZaD5_pp_LEG_SUTLAC.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 239,13 kB
Vložené: 24. 1. 2023

06b ZaD5 pp SUTLAC

06_ZaD5_pp_SUTLAC.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 337,87 kB
Vložené: 24. 1. 2023

07a ZaD5 vps LEG SUTLAC

07_ZaD5_vps_LEG_SUTLAC.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 422,51 kB
Vložené: 24. 1. 2023

07b ZaD5 vps SUTLAC

07_ZaD5_vps_SUTLAC.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 637,71 kB
Vložené: 24. 1. 2023

Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie ZaD5

SKM_C250i22071808140.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 81,89 kB
Vložené: 24. 1. 2023

02b ZaD5 ochr.prirody SUTLAC

02_ZaD5_ochr.prirody_SUTLAC.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 698,95 kB
Vložené: 24. 1. 2023

03a ZaD5 urbanizmus LEG SUTLAC

03_ZaD5_urbanizmus_LEG_SUTLAC.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 387,25 kB
Vložené: 24. 1. 2023

Územný plán - Zmeny a doplnky č. 5 - Textová časť

LIESKOVEC č. 5 4,5 400web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 545,26 kB
Vložené: 24. 1. 2023

02a ZaD5 ochr.prirody LEG SUTLAC

02_ZaD5_ochr.prirody_LEG_SUTLAC.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 386,44 kB
Vložené: 24. 1. 2023

Obec

Vývoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28
29 30
31 1 2
3 4 5 6
7 8 9
10 11 12
13
14 15 16
17 18 19 20
21 22 23
24 25
26 27
28 29 30

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
1
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
1
29
1
30

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Rýchle odkazy

slovensko

Cestovný poriadok

Facebook

Medári facebook

Mapový portál obce

T-mapy

Natur-Pack

Natur-pack

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:222
TÝŽDEŇ:1761
CELKOM:1015095