Obsah

Cenníky

Správne poplatky:

overovanie:

listín - 1 strana 2,00 €

podpisov - 1 podpis 2,00 €

 

Kopírovanie:

jednostranné - 0,07 €

obojstranné -   0,13 €

 

Cintorínske poplatky .pdf(182.5 kB)

Kultúrny dom .pdf(258.4 kB)

Športový areál .pdf(128 kB)