Obsah

Cenníky

Sadzobník správnych poplatkov - Obec Lieskovec od r. 2020

 

Kopírovanie:

jednostranné - 0,07 €

obojstranné -   0,13 €

 

Cenník cintorínskych poplatkov obce Lieskovec od r. 2020

Kultúrny dom .pdf(258.4 kB)

Športový areál .pdf(128 kB)