Obsah

Odpadové hospodárstvo

Zmena harmonogramu triedeného odpadu - dostali ste pri nových vreciach.

Harmonogram odpadu 2018

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad - zelený .pdf (515.7 kB)

Ako správne triediť odpady .pdf (217.6 kB)

Pravidlá a podmienky zberu triedených odpadov .pdf (125.7 kB)

Zberný dvor pre občanov obce Lieskovec .pdf (271.4 kB)

šetri miesto v kontajneri