Obsah

Výbor OŠK

 

Jméno Funkce
Mgr. Miroslav Machay Predseda
Martin Svintek Člen
JUDr. Radoslav Ulianko Tajomník
Mgr. Svetozar Mikleš Člen
Milan Mažgút st. Hospodár
Ing. Ivan Mesároš Člen, predseda turistického oddielu Medári
Mgr. Katarína Valocková Predsedníčka odielu T-ball