Obsah

Plán kontinuálneho a ďalšieho vzdelávania zamestnancov na školský rok 2017/2018

Plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2017/2018

 

Plán kontinuálneho a ďalšieho vzdelávania zamestnancov na školský rok 2016/2017

Plán kontunuálneho vzdelávania na školský rok 2016/2017

 

Plán kontinuálneho a ďalšieho vzdelávania zamestnancov na školský rok 2015/2016

Kontinuálne vzdelávanie 2015 2016 príloha D.pdf (681 kB)