Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.01.2014

Rámcová kúpna zmluva

19

Neuvedené

VEMAC trade & Gastro s.r.o.,Ulica Slobody 30,962 37 Kováčová

Školská jedáleň pri MŠ

27.01.2014

Kúpna zmluva uzavretá podľa §-u409 a nasl. obchodného zákonníka

18

Neuvedené

Ryba Žilina, spol.s r.o., Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina

Školská jedáleň pri MŠ

27.01.2014

Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

17

Neuvedené

GASTROM s r.o ., Záhradná č.1,90201 Pezinok

Školská jedáleň pri MŠ

27.01.2014

Kúpna zmluva číslo F048/11

16

Neuvedené

ATC-JR, s r.o. Vsetínska cesta 766,02001 Púchov

Školská jedáleň pri MŠ

27.01.2014

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach uzatvorená podľa zákona 557, ktorý dopĺňa zákon 263/1999 o verejnom obstarávaní

15

Neuvedené

Coop Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie 22,963 01 Krupina

Školská jedáleň pri MŠ

27.01.2014

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach uzatvorená podľa zákona 557, ktorý dopĺňa zákon 263/1999 o verejnom obstarávaní

14

Neuvedené

Coop Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie 22,963 01 Krupina

Školská jedáleň pri MŠ

27.01.2014

Dodatok k mandátnej zmluve č.01/2007

29

720,00 EUR

Ing. Katarína Kováčová ZIPRO

Materská škola, Nová 2912/2, 962 21 Lieskovec

07.01.2014

Rámcová kúpna zmluva

13

Neuvedené

Margita Margalová, obchodný zástupca, Malé Kosihy 10,94361 Malé Kosihy

Školská jedáleň pri MŠ

03.01.2014

Zmluva o združenej dodávke elektriny

12

Neuvedené

Stredoslovenská energetika- Disstribúcia , a.s. , pri Rajčianke 2927/8,01047Žilina

Materská škola, Nová 2912/2, 962 21 Lieskovec

03.01.2014

Zmluva o pridelelní a zásadách používania identifikačných,autentifikačných a autorizačných prostriedkov

11

Neuvedené

TATRA BANKA, a.s., Hodžovo námestie 3,81106 Bratislava

Materská škola, Nová 2912/2, 962 21 Lieskovec

03.01.2014

Zmluva o dielo

9

11 300,00 EUR

STAMP spol. s. r. o.

Materská škola, Nová 2912/2, 962 21 Lieskovec

03.01.2014

Zmluva o spolupráci

8

Neuvedené

JEEL.JL,s.r.o., Gorkého 14,96231 Sliač

Materská škola, Nová 2912/2, 962 21 Lieskovec

03.01.2014

Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke plynu

7

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel

Materská škola, Nová 2912/2, 962 21 Lieskovec

03.01.2014

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

1

Neuvedené

Slovak Telekom

Materská škola, Nová 2912/2, 962 21 Lieskovec

02.01.2014

Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom

5

45,00 EUR

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, rastislavova 3,821 08 Bratislava

Materská škola, Nová 2912/2, 962 21 Lieskovec

02.01.2014

Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy

2

Neuvedené

Stredoslovenská energetika- Disstribúcia , a.s. , pri Rajčianke 2927/8,01047Žilina

Materská škola, Nová 2912/2, 962 21 Lieskovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: