Obsah

Plán akcií materskej školy na školský rok 2017/2018      

                                                                                                

       Naša materská škola uskutočňuje alebo sa zúčastňuje množstva aktivít počas celého školského roka,väčšina z nich sa opakuje  a má už svoju tradíciu: Dajú sa rozdeliť do naledovných  skupín:

  1. Sviatočné dni a výročia - napr. vítanie detí na začiatku školského roku, posedenie so starými rodičmi v mesiaci úcty k starším, tekvičková slávnosť, Mikuláš, vianočná besiedka, Fašiangový karneval, Stavanie Mája, MDD, spoločný výlet, Deň rodiny, Slávnostná rozlúčka s predškolákmi a pod.
  2. Športové súťaže - Olympiáda, dopoludnia na dopravnom ihrisku a multifunkčnom ihrisku, cyklojazda s rodičmi, súťaže detí s rodičmi a pod.
  3. Poznávacie vychádzky a výlety – Vychádzky do blízkej prírody, Návšteva Arboréta na Borovej hore, Návšteva Zvolenského zámku, návšteva knižnice vo Zvolene, Návšteva zberného dvora Márius Pedersen a.s., Návšteva Letiska Sliač a pod.
  4. Divadelné predstavenia - organizujeme ich v budove materskej školy - sú to predstavenia, ktoré nacvičia pani učiteľky ale aj predstavenia profesionálnych divadelných súborov. Bývajú u nás aj vystúpenia kúzelníkov, hudobno - zábavné programy a výchovné koncerty, chodíme na predstavenia do Divadla J.G. Tajovského vo Zvolene apod.
  5. V priestoroch školského dvora uskutočňujeme animoterapiu - vozenie detí na poníkoch, využívame vlastné dopravné ihrisko aj v spolupráci s Mestskou políciou  vo Zvolene, na športové aktivity využívame vlastné multifunkčné ihrisko a pohybovú prípravu detí uskutočňujeme pod vedením školených trénerov v spolupráci s tenisovým klubom v Lieskovci.

O akciách sú rodičia detí vždy informovaní.