Obsah

Kultúrno-športová komisia

 

Meno Funkcia
Ing. Jana Tužinská Predsedníčka
Mgr. Veronika Páleníková Člen
Mgr. Jana Vranová Člen
Mgr. Miroslav Machay Člen
Vladimír Lietava Člen
Milan Terem Člen