Obsah

Zmena rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č.2 Stiahnuté: 12x | 27.06.2019

Záverečný účet 2018 Stiahnuté: 7x | 27.06.2019

Zmena rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 1 Stiahnuté: 57x | 28.02.2019

Úprava rozpočtu č. 1-2019 Stiahnuté: 43x | 11.02.2019

Zmena rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatrením č (003) Stiahnuté: 43x | 17.12.2018

Rozpočet na roky 2019,2020,2021 Stiahnuté: 61x | 17.12.2018

Zmena rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 2/2018 Stiahnuté: 79x | 02.10.2018

Rozpočet úprava č.1/2018 Stiahnuté: 120x | 29.06.2018

Správa nezávislého audítora r.2017 Stiahnuté: 99x | 29.06.2018

Záverečný účet r.2017 Stiahnuté: 104x | 29.06.2018

Zmena rozpočtu na rok 2017 rozpočtovým opatrením č.3/2017 Stiahnuté: 148x | 13.12.2017

Rozpočet obce na roky 2018-2020 Stiahnuté: 178x | 13.12.2017

Konsolidovaná výročná správa obce Lieskovec za rok 2016 Stiahnuté: 304x | 06.12.2017

Zmena rozpočtu na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 2/2017 Stiahnuté: 193x | 06.10.2017

Záverečný účet 2016 Stiahnuté: 208x | 03.07.2017

Zmena rozpočtu na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 1/2017 Stiahnuté: 145x | 31.03.2017

Rozpočet obce Lieskovec na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019. Stiahnuté: 217x | 14.12.2016

Úprava rozpočtu č.4 Stiahnuté: 201x | 14.12.2016

Sprava nezávislého auditora Stiahnuté: 134x | 24.10.2016

Dodatok správy auditora Stiahnuté: 177x | 24.10.2016

Stránka