Obsah

Zmena rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatrením č (003) Stiahnuté: 1x | 17.12.2018

Rozpočet na roky 2019,2020,2021 Stiahnuté: 1x | 17.12.2018

Zmena rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 2/2018 Stiahnuté: 35x | 02.10.2018

Rozpočet úprava č.1/2018 Stiahnuté: 76x | 29.06.2018

Správa nezávislého audítora r.2017 Stiahnuté: 49x | 29.06.2018

Záverečný účet r.2017 Stiahnuté: 43x | 29.06.2018

Zmena rozpočtu na rok 2017 rozpočtovým opatrením č.3/2017 Stiahnuté: 97x | 13.12.2017

Rozpočet obce na roky 2018-2020 Stiahnuté: 124x | 13.12.2017

Konsolidovaná výročná správa obce Lieskovec za rok 2016 Stiahnuté: 190x | 06.12.2017

Zmena rozpočtu na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 2/2017 Stiahnuté: 108x | 06.10.2017

Záverečný účet 2016 Stiahnuté: 140x | 03.07.2017

Zmena rozpočtu na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 1/2017 Stiahnuté: 95x | 31.03.2017

Rozpočet obce Lieskovec na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019. Stiahnuté: 157x | 14.12.2016

Úprava rozpočtu č.4 Stiahnuté: 134x | 14.12.2016

Sprava nezávislého auditora Stiahnuté: 86x | 24.10.2016

Dodatok správy auditora Stiahnuté: 136x | 24.10.2016

Záverečný účet 2015 Stiahnuté: 130x | 06.07.2016

Rozpočet na rok 2016,2017,2018 Stiahnuté: 115x | 14.12.2015

Úprava rozpočtu na rok 2015 Stiahnuté: 92x | 14.12.2015

Správa nezávislého audítora za rok 2014 Stiahnuté: 99x | 12.05.2015

Stránka