Obsah

Zmena rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 2/2018 Stiahnuté: 13x | 02.10.2018

Rozpočet úprava č.1/2018 Stiahnuté: 60x | 29.06.2018

Správa nezávislého audítora r.2017 Stiahnuté: 36x | 29.06.2018

Záverečný účet r.2017 Stiahnuté: 20x | 29.06.2018

Zmena rozpočtu na rok 2017 rozpočtovým opatrením č.3/2017 Stiahnuté: 83x | 13.12.2017

Rozpočet obce na roky 2018-2020 Stiahnuté: 103x | 13.12.2017

Konsolidovaná výročná správa obce Lieskovec za rok 2016 Stiahnuté: 149x | 06.12.2017

Zmena rozpočtu na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 2/2017 Stiahnuté: 91x | 06.10.2017

Záverečný účet 2016 Stiahnuté: 121x | 03.07.2017

Zmena rozpočtu na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 1/2017 Stiahnuté: 78x | 31.03.2017

Rozpočet obce Lieskovec na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019. Stiahnuté: 145x | 14.12.2016

Úprava rozpočtu č.4 Stiahnuté: 121x | 14.12.2016

Sprava nezávislého auditora Stiahnuté: 75x | 24.10.2016

Dodatok správy auditora Stiahnuté: 126x | 24.10.2016

Záverečný účet 2015 Stiahnuté: 114x | 06.07.2016

Rozpočet na rok 2016,2017,2018 Stiahnuté: 101x | 14.12.2015

Úprava rozpočtu na rok 2015 Stiahnuté: 77x | 14.12.2015

Správa nezávislého audítora za rok 2014 Stiahnuté: 87x | 12.05.2015

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu 2014 Stiahnuté: 127x | 07.05.2015

Záverečný účet 2014 Stiahnuté: 89x | 07.05.2015

Stránka