Obsah

Záverečný účet 2015 Stiahnuté: 184x | 06.07.2016

Rozpočet na rok 2016,2017,2018 Stiahnuté: 161x | 14.12.2015

Úprava rozpočtu na rok 2015 Stiahnuté: 128x | 14.12.2015

Správa nezávislého audítora za rok 2014 Stiahnuté: 134x | 12.05.2015

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu 2014 Stiahnuté: 205x | 07.05.2015

Záverečný účet 2014 Stiahnuté: 133x | 07.05.2015

Programový rozpočet obce Lieskovec na rok 2014 - hodnotiaca sprava k 31.12.2014 Stiahnuté: 153x | 18.03.2015

Rozpočet na rok 2015 Stiahnuté: 154x | 09.12.2014

Programový rozpočet - monitorovacia správa k 30.06.2014 Stiahnuté: 150x | 08.09.2014

Konsolidovaná výročná správa za rok 2013 Stiahnuté: 330x | 08.09.2014

Dodatok správy auditora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 2013 Stiahnuté: 230x | 08.09.2014

Správa nezávislého auditora o audite konsolidovanej účtovnej závierky určená pre Obecné zastupiteľstvu Obce Lieskovec za rok 2013 Stiahnuté: 199x | 08.09.2014

Správa nezávislého audítora Obecnému zastupitestvu Obce Lieskovec za rok 2013 Stiahnuté: 120x | 02.07.2014

Záverečný účet obce Lieskovec za rok 2013 Stiahnuté: 173x | 02.07.2014

Programový rozpočet obce Lieskovec na rok 2013 - 2015 - Monitorovacia správa k 30.06.2013 Stiahnuté: 248x | 03.04.2014

Programový rozpočet obce Lieskovec za rok 2013 - Hodnotiaca správa k 31.12.2013 Stiahnuté: 153x | 03.04.2014

Rozpočet obce Lieskovec na roky 2015 - 2016 Stiahnuté: 126x | 10.01.2014

Programový rozpočet obce Lieskovec na roky 2014 - 2016 Stiahnuté: 170x | 10.01.2014

Rozpočet obce Lieskovec na rok 2014 Stiahnuté: 115x | 10.12.2013

Rozpočet obce Lieskovec na rok 2013 - I. Úprava Stiahnuté: 117x | 10.12.2013

Stránka