Obsah

Rozpočet obce

Rozpočet obce

2014

Programový rozpočet obce Lieskovec za rok 2013 - Hodnotiaca správa k 31.12.2013 Stiahnuté: 164x | 03.04.2014

Rozpočet obce Lieskovec na roky 2015 - 2016 Stiahnuté: 138x | 10.01.2014

Programový rozpočet obce Lieskovec na roky 2014 - 2016 Stiahnuté: 180x | 10.01.2014

2013

Rozpočet obce Lieskovec na rok 2014 Stiahnuté: 128x | 10.12.2013

Rozpočet obce Lieskovec na rok 2013 - I. Úprava Stiahnuté: 128x | 10.12.2013

Programový rozpočet obce Lieskovec na rok 2013 - 2015 Stiahnuté: 188x | 28.11.2013

2012

Programový rozpočet obce Lieskovec na roky 2013 -2015 Stiahnuté: 237x | 11.12.2012

Plnenie programového rozpočtu obce Lieskovec za rok 2012 Stiahnuté: 185x | 11.12.2012

Rozpočet obce Lieskovec na roky 2014 - 2015 Stiahnuté: 113x | 11.12.2012

Rozpočet obce Lieskovec na rok 2013 Stiahnuté: 126x | 11.12.2012

Programový rozpočet obce Lieskovec na rok 2012 - 2014 Stiahnuté: 186x | 11.10.2012

Plnenie programového rozpočtu obce Lieskovec za rok 2011 Stiahnuté: 177x | 24.05.2012

2011

Rozpočet obce Lieskovec na roky 2013 - 2014 Stiahnuté: 123x | 05.12.2011

Rozpočet obce Lieskovec na rok 2012 Stiahnuté: 128x | 05.12.2011

Rozpočty na roky 2012-2013 Stiahnuté: 129x | 28.09.2011

Programový rozpočet obce Lieskovec na rok 2011-2013 Stiahnuté: 274x | 28.09.2011

Rozpočet obce Lieskovec na rok 2011 Stiahnuté: 130x | 28.09.2011

Plnenie programového rozpočtu obce Lieskovec za rok 2010 Stiahnuté: 345x | 27.06.2011

Rozpočet obce Lieskovec na rok 2010 Stiahnuté: 127x | 27.06.2011

Plnenie programového rozpočtu obce Lieskovec k 31.12.2009 Stiahnuté: 278x | 27.06.2011

Stránka