Obsah

Rozpočet obce

Rozpočet obce

2016

Rozpočet obce Lieskovec na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019. Stiahnuté: 342x | 14.12.2016

Úprava rozpočtu č.4 Stiahnuté: 327x | 14.12.2016

2015

Rozpočet na rok 2016,2017,2018 Stiahnuté: 255x | 14.12.2015

Úprava rozpočtu na rok 2015 Stiahnuté: 234x | 14.12.2015

Programový rozpočet obce Lieskovec na rok 2014 - hodnotiaca sprava k 31.12.2014 Stiahnuté: 212x | 18.03.2015

2014

Rozpočet na rok 2015 Stiahnuté: 237x | 09.12.2014

Programový rozpočet - monitorovacia správa k 30.06.2014 Stiahnuté: 206x | 08.09.2014

Programový rozpočet obce Lieskovec na rok 2013 - 2015 - Monitorovacia správa k 30.06.2013 Stiahnuté: 311x | 03.04.2014

Programový rozpočet obce Lieskovec za rok 2013 - Hodnotiaca správa k 31.12.2013 Stiahnuté: 220x | 03.04.2014

Rozpočet obce Lieskovec na roky 2015 - 2016 Stiahnuté: 194x | 10.01.2014

Programový rozpočet obce Lieskovec na roky 2014 - 2016 Stiahnuté: 231x | 10.01.2014

2013

Rozpočet obce Lieskovec na rok 2014 Stiahnuté: 178x | 10.12.2013

Rozpočet obce Lieskovec na rok 2013 - I. Úprava Stiahnuté: 184x | 10.12.2013

Programový rozpočet obce Lieskovec na rok 2013 - 2015 Stiahnuté: 232x | 28.11.2013

2012

Programový rozpočet obce Lieskovec na roky 2013 -2015 Stiahnuté: 287x | 11.12.2012

Plnenie programového rozpočtu obce Lieskovec za rok 2012 Stiahnuté: 236x | 11.12.2012

Rozpočet obce Lieskovec na roky 2014 - 2015 Stiahnuté: 159x | 11.12.2012

Rozpočet obce Lieskovec na rok 2013 Stiahnuté: 177x | 11.12.2012

Programový rozpočet obce Lieskovec na rok 2012 - 2014 Stiahnuté: 231x | 11.10.2012

Plnenie programového rozpočtu obce Lieskovec za rok 2011 Stiahnuté: 240x | 24.05.2012

Stránka