Obsah

Rozpočet obce

Rozpočet obce

2011

Rozpočet obce Lieskovec na rok 2011 Stiahnuté: 137x | 28.09.2011

Plnenie programového rozpočtu obce Lieskovec za rok 2010 Stiahnuté: 355x | 27.06.2011

Rozpočet obce Lieskovec na rok 2010 Stiahnuté: 136x | 27.06.2011

Plnenie programového rozpočtu obce Lieskovec k 31.12.2009 Stiahnuté: 286x | 27.06.2011

Záverečný účet obce

Záverečný účet obce

2019

Správa auditora ku KUZ Stiahnuté: 15x | 31.10.2019

Správa audítora 2018 Stiahnuté: 15x | 31.10.2019

Záverečný účet 2018 Stiahnuté: 58x | 31.10.2019

Správa nezávislého audítora r.2017 Stiahnuté: 136x | 31.10.2019

Záverečný účet r.2017 Stiahnuté: 159x | 31.10.2019

Záverečný účet 2016 Stiahnuté: 261x | 31.10.2019

Sprava nezávislého auditora Stiahnuté: 169x | 31.10.2019

Dodatok správy auditora Stiahnuté: 212x | 31.10.2019

Záverečný účet 2015 Stiahnuté: 212x | 31.10.2019

Správa nezávislého audítora za rok 2014 Stiahnuté: 153x | 31.10.2019

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu 2014 Stiahnuté: 237x | 31.10.2019

Záverečný účet 2014 Stiahnuté: 152x | 31.10.2019

Dodatok správy auditora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 2013 Stiahnuté: 263x | 31.10.2019

Správa nezávislého auditora o audite konsolidovanej účtovnej závierky určená pre Obecné zastupiteľstvu Obce Lieskovec za rok 2013 Stiahnuté: 228x | 31.10.2019

Správa nezávislého audítora Obecnému zastupitestvu Obce Lieskovec za rok 2013 Stiahnuté: 139x | 31.10.2019

Záverečný účet obce Lieskovec za rok 2013 Stiahnuté: 194x | 31.10.2019

Stránka