Obsah

 

 

 

Rozpočet obce

Rozpočet obce

2012

Plnenie programového rozpočtu obce Lieskovec za rok 2012 Stiahnuté: 256x | 11.12.2012

Rozpočet obce Lieskovec na roky 2014 - 2015 Stiahnuté: 176x | 11.12.2012

Rozpočet obce Lieskovec na rok 2013 Stiahnuté: 196x | 11.12.2012

Programový rozpočet obce Lieskovec na rok 2012 - 2014 Stiahnuté: 248x | 11.10.2012

Plnenie programového rozpočtu obce Lieskovec za rok 2011 Stiahnuté: 270x | 24.05.2012

2011

Rozpočet obce Lieskovec na roky 2013 - 2014 Stiahnuté: 188x | 05.12.2011

Rozpočet obce Lieskovec na rok 2012 Stiahnuté: 204x | 05.12.2011

Rozpočty na roky 2012-2013 Stiahnuté: 198x | 28.09.2011

Programový rozpočet obce Lieskovec na rok 2011-2013 Stiahnuté: 348x | 28.09.2011

Rozpočet obce Lieskovec na rok 2011 Stiahnuté: 201x | 28.09.2011

Plnenie programového rozpočtu obce Lieskovec za rok 2010 Stiahnuté: 427x | 27.06.2011

Rozpočet obce Lieskovec na rok 2010 Stiahnuté: 194x | 27.06.2011

Plnenie programového rozpočtu obce Lieskovec k 31.12.2009 Stiahnuté: 386x | 27.06.2011

Záverečný účet obce

Záverečný účet obce

2019

Správa auditora ku KUZ Stiahnuté: 81x | 31.10.2019

Správa audítora 2018 Stiahnuté: 80x | 31.10.2019

Záverečný účet 2018 Stiahnuté: 141x | 31.10.2019

Správa nezávislého audítora r.2017 Stiahnuté: 213x | 31.10.2019

Záverečný účet r.2017 Stiahnuté: 244x | 31.10.2019

Záverečný účet 2016 Stiahnuté: 350x | 31.10.2019

Sprava nezávislého auditora Stiahnuté: 243x | 31.10.2019

Stránka