Obsah

Rozpočet obce

Rozpočet obce

2011

Rozpočet obce Lieskovec na roky 2013 - 2014 Stiahnuté: 169x | 05.12.2011

Rozpočet obce Lieskovec na rok 2012 Stiahnuté: 184x | 05.12.2011

Rozpočty na roky 2012-2013 Stiahnuté: 180x | 28.09.2011

Programový rozpočet obce Lieskovec na rok 2011-2013 Stiahnuté: 325x | 28.09.2011

Rozpočet obce Lieskovec na rok 2011 Stiahnuté: 179x | 28.09.2011

Plnenie programového rozpočtu obce Lieskovec za rok 2010 Stiahnuté: 404x | 27.06.2011

Rozpočet obce Lieskovec na rok 2010 Stiahnuté: 175x | 27.06.2011

Plnenie programového rozpočtu obce Lieskovec k 31.12.2009 Stiahnuté: 341x | 27.06.2011

Záverečný účet obce

Záverečný účet obce

2019

Správa auditora ku KUZ Stiahnuté: 57x | 31.10.2019

Správa audítora 2018 Stiahnuté: 56x | 31.10.2019

Záverečný účet 2018 Stiahnuté: 111x | 31.10.2019

Správa nezávislého audítora r.2017 Stiahnuté: 190x | 31.10.2019

Záverečný účet r.2017 Stiahnuté: 216x | 31.10.2019

Záverečný účet 2016 Stiahnuté: 320x | 31.10.2019

Sprava nezávislého auditora Stiahnuté: 220x | 31.10.2019

Dodatok správy auditora Stiahnuté: 264x | 31.10.2019

Záverečný účet 2015 Stiahnuté: 257x | 31.10.2019

Správa nezávislého audítora za rok 2014 Stiahnuté: 198x | 31.10.2019

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu 2014 Stiahnuté: 281x | 31.10.2019

Záverečný účet 2014 Stiahnuté: 196x | 31.10.2019

Stránka