Obsah

Výročná správa obce Lieskovec za rok 2012 Stiahnuté: 150x | 28.11.2013

Konsolidovaná výročná správa obce Lieskovec za rok 2012 Stiahnuté: 189x | 28.11.2013

Programový rozpočet obce Lieskovec na rok 2013 - 2015 Stiahnuté: 175x | 28.11.2013

Správa nezávislého audítora Stiahnuté: 142x | 13.03.2013

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Lieskovec za rok 2012 Stiahnuté: 196x | 13.03.2013

Programový rozpočet obce Lieskovec na roky 2013 -2015 Stiahnuté: 224x | 11.12.2012

Plnenie programového rozpočtu obce Lieskovec za rok 2012 Stiahnuté: 172x | 11.12.2012

Rozpočet obce Lieskovec na roky 2014 - 2015 Stiahnuté: 102x | 11.12.2012

Rozpočet obce Lieskovec na rok 2013 Stiahnuté: 114x | 11.12.2012

Programový rozpočet obce Lieskovec na rok 2012 - 2014 Stiahnuté: 175x | 11.10.2012

Konsolidovaná výročná správa za rok 2011 Stiahnuté: 181x | 11.10.2012

Výročná správa obce Lieskovec za rok 2011 Stiahnuté: 199x | 11.10.2012

Plnenie programového rozpočtu obce Lieskovec za rok 2011 Stiahnuté: 166x | 24.05.2012

Záverečný účet obce Lieskovec za rok 2011 Stiahnuté: 125x | 24.05.2012

Rozpočet obce Lieskovec na roky 2013 - 2014 Stiahnuté: 112x | 05.12.2011

Rozpočet obce Lieskovec na rok 2012 Stiahnuté: 117x | 05.12.2011

Rozpočty na roky 2012-2013 Stiahnuté: 119x | 28.09.2011

Programový rozpočet obce Lieskovec na rok 2011-2013 Stiahnuté: 263x | 28.09.2011

Rozpočet obce Lieskovec na rok 2011 Stiahnuté: 118x | 28.09.2011

Výročná správa obce Lieskovec za rok 2010 Stiahnuté: 189x | 27.06.2011

Stránka