Obsah

Záverečný účet obce

Záverečný účet obce

2019

Dodatok správy auditora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 2013 Stiahnuté: 303x | 31.10.2019

Správa nezávislého auditora o audite konsolidovanej účtovnej závierky určená pre Obecné zastupiteľstvu Obce Lieskovec za rok 2013 Stiahnuté: 271x | 31.10.2019

Správa nezávislého audítora Obecnému zastupitestvu Obce Lieskovec za rok 2013 Stiahnuté: 188x | 31.10.2019

Záverečný účet obce Lieskovec za rok 2013 Stiahnuté: 236x | 31.10.2019

Správa nezávislého audítora Stiahnuté: 207x | 31.10.2019

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Lieskovec za rok 2012 Stiahnuté: 276x | 31.10.2019

Záverečný účet obce Lieskovec za rok 2011 Stiahnuté: 182x | 31.10.2019

Záverečný účet obce Lieskovec za rok 2010 Stiahnuté: 204x | 31.10.2019

Záverečný účet obce Lieskovec za rok 2009 Stiahnuté: 201x | 31.10.2019

Výročné správy obce

Výročné správy obce

2019

Konsolidovaná výročná správa 2013 Stiahnuté: 63x | 31.10.2019

Konsolidovaná výročná správa 2017 Stiahnuté: 51x | 31.10.2019

Konsolidovaná výročná správa 2015 Stiahnuté: 72x | 31.10.2019

Konsolidovaná výročná správa 2014 Stiahnuté: 58x | 31.10.2019

Konsolidovaná výročná správa za rok 2018 Stiahnuté: 71x | 31.10.2019

Konsolidovaná výročná správa obce Lieskovec za rok 2016 Stiahnuté: 576x | 31.10.2019

Konsolidovaná výročná správa za rok 2013 Stiahnuté: 427x | 31.10.2019

Výročná správa obce Lieskovec za rok 2012 Stiahnuté: 260x | 31.10.2019

Konsolidovaná výročná správa obce Lieskovec za rok 2012 Stiahnuté: 263x | 31.10.2019

Konsolidovaná výročná správa za rok 2011 Stiahnuté: 242x | 31.10.2019

Výročná správa obce Lieskovec za rok 2011 Stiahnuté: 305x | 31.10.2019

Stránka