Obsah

 

 

 

Záverečný účet obce

Záverečný účet obce

2019

Dodatok správy auditora Stiahnuté: 287x | 31.10.2019

Záverečný účet 2015 Stiahnuté: 286x | 31.10.2019

Správa nezávislého audítora za rok 2014 Stiahnuté: 220x | 31.10.2019

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu 2014 Stiahnuté: 301x | 31.10.2019

Záverečný účet 2014 Stiahnuté: 226x | 31.10.2019

Dodatok správy auditora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 2013 Stiahnuté: 324x | 31.10.2019

Správa nezávislého auditora o audite konsolidovanej účtovnej závierky určená pre Obecné zastupiteľstvu Obce Lieskovec za rok 2013 Stiahnuté: 296x | 31.10.2019

Správa nezávislého audítora Obecnému zastupitestvu Obce Lieskovec za rok 2013 Stiahnuté: 217x | 31.10.2019

Záverečný účet obce Lieskovec za rok 2013 Stiahnuté: 255x | 31.10.2019

Správa nezávislého audítora Stiahnuté: 233x | 31.10.2019

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Lieskovec za rok 2012 Stiahnuté: 298x | 31.10.2019

Záverečný účet obce Lieskovec za rok 2011 Stiahnuté: 202x | 31.10.2019

Záverečný účet obce Lieskovec za rok 2010 Stiahnuté: 227x | 31.10.2019

Záverečný účet obce Lieskovec za rok 2009 Stiahnuté: 225x | 31.10.2019

Výročné správy obce

Výročné správy obce

2019

Konsolidovaná výročná správa 2013 Stiahnuté: 112x | 31.10.2019

Konsolidovaná výročná správa 2017 Stiahnuté: 74x | 31.10.2019

Konsolidovaná výročná správa 2015 Stiahnuté: 124x | 31.10.2019

Konsolidovaná výročná správa 2014 Stiahnuté: 105x | 31.10.2019

Konsolidovaná výročná správa za rok 2018 Stiahnuté: 95x | 31.10.2019

Konsolidovaná výročná správa obce Lieskovec za rok 2016 Stiahnuté: 650x | 31.10.2019

Stránka