Obsah

Záverečný účet obce

Záverečný účet obce

2019

Správa nezávislého audítora Stiahnuté: 161x | 31.10.2019

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Lieskovec za rok 2012 Stiahnuté: 230x | 31.10.2019

Záverečný účet obce Lieskovec za rok 2011 Stiahnuté: 144x | 31.10.2019

Záverečný účet obce Lieskovec za rok 2010 Stiahnuté: 158x | 31.10.2019

Záverečný účet obce Lieskovec za rok 2009 Stiahnuté: 160x | 31.10.2019

Výročné správy obce

Výročné správy obce

2019

Konsolidovaná výročná správa 2013 Stiahnuté: 15x | 31.10.2019

Konsolidovaná výročná správa 2017 Stiahnuté: 12x | 31.10.2019

Konsolidovaná výročná správa 2015 Stiahnuté: 12x | 31.10.2019

Konsolidovaná výročná správa 2014 Stiahnuté: 13x | 31.10.2019

Konsolidovaná výročná správa za rok 2018 Stiahnuté: 31x | 31.10.2019

Konsolidovaná výročná správa obce Lieskovec za rok 2016 Stiahnuté: 430x | 31.10.2019

Konsolidovaná výročná správa za rok 2013 Stiahnuté: 369x | 31.10.2019

Výročná správa obce Lieskovec za rok 2012 Stiahnuté: 184x | 31.10.2019

Konsolidovaná výročná správa obce Lieskovec za rok 2012 Stiahnuté: 218x | 31.10.2019

Konsolidovaná výročná správa za rok 2011 Stiahnuté: 198x | 31.10.2019

Výročná správa obce Lieskovec za rok 2011 Stiahnuté: 244x | 31.10.2019

Výročná správa obce Lieskovec za rok 2010 Stiahnuté: 222x | 31.10.2019

Konsolidovaná výročná správa za rok 2010 Stiahnuté: 247x | 31.10.2019

Stránka