Obsah

Späť

Verejná vyhláška-Oznámenie o začatí stavebného konania-Poľnohospodárske družstvo-Objekt na príjem a ustajnenie jatočných zvierat pred zabitím.

Vyvesené: 1. 8. 2022

Dátum zvesenia: 17. 8. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť