Obsah

Na základe zmeny zákona z roku 2015 o verejnom obstarávaní nájdete všetky zákazky na internetovej stránke : www.uvo.gov.sk

Obdobie: 4. štvrťrok 2011
Organizácia: Obecný úrad Lieskovec

Poradové číslo Suma v EUR Popis Organizácia
6236 2 354,47 Oprava kanalizácie NEDELKA s. r. o. Detva

Obdobie: 1. štvrťrok 2012
Organizácia: Obecný úrad Lieskovec
 

Poradové číslo Suma v EUR Popis Organizácia
6070 2 655,- Stolička Taurus šedá 150 ks M+Č nábytok s. r. o. Zvolen

Obdobie: 2. štvrťrok 2012
Organizácia: Obecný úrad Lieskovec

Poradové číslo Suma v EUR Popis Organizácia
6115 8 392,-  Vysprávka výtlkov - ul. Horná, časť Osloboditeľov REMOS Zvolen s. r. o., Lieskovec
6121 3 007,57 Vysprávky pri Dome smútku REMOS Zvolen s. r. o., Lieskovec
6122 5 909,47 Vyspárvky výtlkov - ul. Nová REMOS Zvolen s. r. o., Lieskovec
6136 1 712,40 Čerpadlo - prečerpávačka BB AQEX s. r. o., Banská Bystrica
6139 1 077,92 Vysprávky výtklov - ul. Medzi Hrušky REMOS Zvolen s. r. o., Lieskovec

Obdobie: 4. štvrťrok 2012
Organizácia: Obecný úrad Lieskovec

Poradové číslo Suma v EUR Popis Organizácia
6208 3 340,- Výmena dervenej časti lavičky FORSAW s. r. o., Detva
6231 3 330,90 Výmena drevenej časti lavičky FORSAW s. r. o., Detva
6259 4 620,- Dokumentácia k stavebnému povoleniu "Rekonštrukcia ČOV" BURSA, s. r. o., Banská Bystrica

Obdobie: 1. štvrťrok 2013
Organizácia: Obecný úrad Lieskovec

Poradové číslo Suma v EUR Popis Organizácia
6048 2 778,- členské príspevky rok 2011, 2012 Mikroregion Hučava - Zvolensko, Očová

Obdobie: 2. štvrťrok 2013
Organizácia: Obecný úrad Lieskovec
 

Poradové číslo Suma v EUR Popis Organizácia
6094 9 533,91 Oprava zábradlia, múrika - Stredisková ulica STAMP spol. s. r. o., Lieskovec
6125 1 784,40 Čerpadlo SEG 40.15.2.50 B BB AQEX s. r. o., Banská Bystrica

Obdobie: 3. štvrťrok 2013
Organizácia: Obecný úrad Lieskovec
 

Poradové číslo  Suma v EUR Popis Organizácia
6143 7 112,52 Oprava (vysprávky) miestnej komunikácie RENOVIA s. r. o., Lieskovec
6145 11 076,30 Oprava asfaltového krytu Horná ulica RENOVIA s. r. o., Lieskovec
6171 1 609,24 Reklamné predmety na 750. výročie obce Alena Kuzmová - SAMSON, Zvolen
6188 3 450,48 Monografia o Lieskovci NIKARA s. r. o., Krupina 
6205 1 389,- členský príspevok rok 2013 Mikroregion Hučava - Zvolensko, Očová


Obdobie: 4.štvrťrok 2013
Organizácia: Obecný úrad Lieskovec

Poradové číslo Suma v EUR Popis Organizácia
6238 16 202,- Oprava parkovacej plochy a auto. zastávky ul. Osloboditeľov RENOVIA s. r. o. Lieskovec
6276 1 195,17 Oprava základu domu smútku REMOS Zvolen, Lieskovec

Obdobie: 1. štvrťrok 2014
Organizácia: Obecný úrad Lieskovec

Poradové číslo Suma v EUR Popis Organizácia
6023 1 730,42 Doplnok k územnému plánu obce Lieskovec Ing. arch. Alexander Bánovský - REPROS, Zvolen
6071 1 312,- členský príspevok rok 2014

Mikroregion Hučava - Zvolensko, Očová

 

 

 

 

Obdobie: 2. štvrťrok 2014
Organizácia: Obecný úrad Lieskovec

Poradové číslo Suma v EUR Popis Organizácia

6126

2 250,- Kosenie verejných priestranstiev Platan-plus Ing. Ľuboš Augustín, Na Rovni 1277/2, Zvolen
6144 12 000,- Rekonštrukcia rod. domu STAMP spol. s r. o., Horná 5, Lieskovec
6147 2 150,- Kosenie verejných priestranstiev Platan-plus Ing. Ľuboš Augustín, Na Rovni 1277/2, Zvolen

Obdobie: 3. štvrťrok 2014
Organizácia: Obecný úrad Lieskovec

Poradové číslo Suma v EUR Podpis Organizácia
6192 1 500,- stavebný dozor Investing Ing. Jaroslav Petr, Partizánska 13, Zvolen
6213 1 500,- stavebný dozor Investing Ing. Jaroslav Petr, Partizánska 13, Zvolen

Obdobie: 4. štvrťrok 2014
Organizácia: Obecný úrad Lieskove

Poradové číslo Suma v EUR Popis Organizácia
6218 2 250,- kosenie verejných priestranstiev Platan-plus Ing. Ľuboš Augustín, Na Rovni 1277/2, Zvolen
6220 2 999,- zriadenie prechodu pre chodcov - osvetlenie Milan Strieborný Rádioopravovňa, D. ERTLA 11, Zvolen
6263 2 380,53 oprava domu smútku STAMP spol. s r. o., Horná 5, Lieskovec
6267 8 534,32 odkanalizovanie KD a pošty REMOS Zvolen s. r. o., Hrádocká 18, Lieskovec
6275 3 233,59 rekonštukcia priepustu Horná ul. RENOVIA s. r. o., Lieskovská cesta 488, Zvolen

Na základe zmeny zákona z roku 2015 o verejnom obstarávaní nájdete všetky zákazky na internetovej stránke : www.uvo.gov.sk

 

Zákazky

Názov Dátum zverejnenia Kategória zákazky
Neboli nájdené žiadne záznamy