Obsah

Verejné súťaže

Verejné obstarávanie

 

Verejné obstarávanie v pôsobnosti Obce Lieskovec VO OcU LIESKOVEC.pdf (108.2 kB)

Výzva na predloženie ponuky Výzva kamerový systém..pdf (84.3 kB)

 

Výzva - Amfiteáter obec Lieskovec - prvá etapa

Výzva Amfiteáter - prvá etapa Lieskovec (786.27 kB)

Príloha č. 1 Výzvy - opis predmetu zákazky - Amfiteáter (2.89 MB)

Príloha č. 2 Výzvy ZoD Amfiteáter - prvá etapa (545.08 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Amfiteáter -prvá etapa (661.12 kB)