Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.11.2017

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto.

493

25,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Pavel Repa

30.11.2017

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto.

492

62,50 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Ján Jankovský

30.11.2017

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto.

491

50,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Jana Žiaková

30.11.2017

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto.

490

25,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Pavel Števka

29.11.2017

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto.

489

75,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Mária Kmeťová

29.11.2017

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto.

488

37,50 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Amália Kindeľová

28.11.2017

Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu.

487

1,58 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

SPP - distribúcia, a.s.

28.11.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie.

486

840,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Mesto Zvolen, Námestie Slobody 22, 960 01 Zvolen

24.11.2017

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – kultúrny dom

485

0,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Materská škola, Nová 2902/2, 96221 Lieskovec

24.11.2017

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto.

484

50,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Anna Minarovitšová

24.11.2017

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto.

483

50,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Peter Trizna

24.11.2017

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

482

25,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Viera Jombíková

24.11.2017

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto.

481

12,50 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Ján Gombala

24.11.2017

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto.

480

25,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Jozef Gombala

24.11.2017

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto.

479

12,50 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Elena Nedeliaková

24.11.2017

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto.

478

25,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Rudolf Kučera

24.11.2017

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto.

477

37,50 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Mgr. Svetozár Mikleš

24.11.2017

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto.

476

50,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Dušan Ryboš

24.11.2017

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto.

475

50,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Oľga Šoucová

24.11.2017

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto.

474

25,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Ing. Jana Bašteková

24.11.2017

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

473

12,50 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Jana Jankovská

24.11.2017

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto.

472

50,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Anna Lihocká

24.11.2017

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto.

471

37,50 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Anna Hrabušická

24.11.2017

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto.

470

50,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Zuzana Petrášová

24.11.2017

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto.

469

25,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Ján Horniak

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: