Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.08.2017

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – Športový areál

357

16,62 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Jozef Šedík

10.08.2017

Zmluva o prenájme nebytových priestorov -KD

356

10,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Richard Hranec - VITAL, Medzi Hrušky 13 962 21 Lieskovec

04.08.2017

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – kultúrny dom

355

40,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Anna Václavíková

04.08.2017

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadovej vody

354

0,70 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Mgr. Vlasta Rondzíková

03.08.2017

Zmluva o prenájme

353

16,62 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Jozef Šedík

27.07.2017

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – kultúrny dom

352

10,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Richard Hranec - VITAL, Medzi Hrušky 13 962 21 Lieskovec

25.07.2017

Zmluva o dielo

351

63 896,10 EUR šesťdesiattritisíc osemstodeväťdesiatšesť euro a desať centov

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

HEX-STAV, s.r.o. Hronská 1 960 01 ZVOLEN

24.07.2017

Zmluva o dielo

350

34 944,54 EUR tridsaťštyritisícdeväťstoštyridsaťštyrieuro a päťdesiatštyri centov

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

HEX-STAV, s.r.o. Hronská 1 960 01 ZVOLEN

21.07.2017

Nájomná zmluva

349

50,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Národa Anton

20.07.2017

Zmluva o prenájme nebyt.priestorov-OŠK

348

500,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Ing.Jana Tužinská - ŠPORTCENTRUM

20.07.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

347

450,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Mesto Zvolen, Námestie Slobody 22, 960 01 Zvolen

19.07.2017

Zmluva o prenájme

346

10,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Richard Hranec - VITAL, Medzi Hrušky 13 962 21 Lieskovec

12.07.2017

Zmluva o prenájme

345

10,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Mgr. Richard Hranec, Medzi Hrušky 13 962 21 Lieskovec

12.07.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

344

150,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

INTEXCOM s.r.o.

10.07.2017

ZMLUVA O DIELO

343

21 771,11 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

J&Š Construction s.r.o. Hájik 13, 962 21 Lieskovec

10.07.2017

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – Športový areál

342

50,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

AKADÉMIA plus Zvolen, s.r.o.,Ing. Danica Václavíková, Somolického 2, 960 01 Zvolen

10.07.2017

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – Športový areál

341

16,62 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

JUDr. Radoslav Ulianko

03.07.2017

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – Športový areál v Lieskovci

340

24,92 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

JUDr. Radoslav Ulianko

03.07.2017

Zmluva o prenájme nebytových priestorov-ŠA

339

30,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

PUR-STAV KB, s.r.o., Lieskovská cesta 616, 962 21 Lieskovec

09.06.2017

Dohoda o vyplňovacom zmenkovom práve č.0542/17/07740

338

0,00 EUR

Československá obchodná banka, a.s.

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

09.06.2017

Zmluva o účelovom úvere 0541/17/07740

337

350 000,00 EUR

Československá obchodná banka, a.s.

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

09.06.2017

Zmluva o prenájme nebytových priestorov Kultúrny dom

336

0,00 EUR

Základná umelecká škola, ul. SNP 112, 962 23 Očová,

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

05.06.2017

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

335

0,00 EUR

MFK LOKOMOTÍVA Zvolen a.s.

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

29.05.2017

K ú p n a z m l u v a

334

74 500,00 EUR

Ján Krnáč

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

18.05.2017

Zmluva o prenájme ŠA

333

0,00 EUR

MFK LOKOMOTÍVA Zvolen a.s.

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: