Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.01.2017

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

304

348,29 EUR

Stredoslovenská energetika- Disstribúcia , a.s. , pri Rajčianke 2927/8,01047Žilina

Obec Lieskovec

25.01.2017

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

303

173,27 EUR

Stredoslovenská energetika- Disstribúcia , a.s. , pri Rajčianke 2927/8,01047Žilina

Obec Lieskovec

11.01.2017

Kúpna zmluva

302

106 968,00 EUR

UNIAGRO s. r. o.

Obec Lieskovec

23.12.2016

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – kultúrn

301

50,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Ing. Jana Tužinská, Hájik 405, 962 21 Lieskovec

21.12.2016

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – kultúrn

300

0,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

OŠK MEDÁRI Lieskovec zastúpené Ing. Ivanom Mesárošom, predsedom

08.12.2016

Mandátna zmluva

299

0,00 EUR

AQUAMAAT spol s r.o.

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

08.12.2016

Dodatok č.1

298

0,00 EUR

DataCentrum, Kýčerského 5, 81105 Bratislava

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

30.11.2016

Zmluva o poskytnutie dotácie

297

450,00 EUR

Mesto Zvolen, Námestie Slobody 22, 960 01 Zvolen

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

28.11.2016

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – kultúrn

296

0,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Materská škola, Nová 2912/2, 962 21 Lieskovec

16.11.2016

K ú p n a z m l u v a

295

230,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Ing. Mário Nedelka, Ing. Petra Nedelková

14.11.2016

Zmluva o dielo

294

0,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo, Hrádocká 2718, Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

14.11.2016

Zmluva o dielo

293

0,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo, Hrádocká 2718, Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

09.11.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie

292

0,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

INTEXCOM s.r.o.

04.11.2016

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – kultúrn

291

0,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

ANPEK

27.10.2016

ZMLUVA O ODVÁDZANÍ A ČISTENÍ ODPADOVEJ VODY

290

0,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Ing.Igor Balkovský, PhD.

24.10.2016

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – kultúrn

289

30,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

RAMEZ-J s. r. o.

21.10.2016

Zmluva o dodávke plynu

288

0,00 EUR

SPP a.s.,

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

03.10.2016

Nájomná zmluva

287

12,50 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Anna Gabašová

03.10.2016

Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytovaní služieb č.151314000

286

0,00 EUR

WEBY GROUP

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

29.09.2016

ZMLUVA O ODVÁDZANÍ A ČISTENÍ ODPADOVEJ VODY

285

0,00 EUR

Obec Lieskovec, Obecný úrad, Na Barinách 2,962 21 Lieskovec

Hrončiak Michal

29.09.2016

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto v zmysle občianskeho zákonníka § 663-684 a zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve

284

12,50 EUR

Obec Lieskovec- Obecný úrad Lieskovec, Na Barinách 2,962 21 Lieskovec

Ing. Ján Biba

19.09.2016

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – Viacúčelové ihrisko v Lieskovci

283

68,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Radoslav Lietava

19.09.2016

Zmluva o pripojení- služba Internet

282

12,50 EUR

LANDOM s.r.o.

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

19.09.2016

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – Viacúčelové ihrisko v Lieskovci

281

16,62 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

JUDr. Radoslav Ulianko

14.09.2016

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – Viacúčelové ihrisko v Lieskovci

280

15,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Milan Slamka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: