Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.08.2021

Dodatok k zmluve o dielo Rekonštrukcia chodníka Hrádocká a Stredisková ulica

1009

2 079,00 EUR Dvetisícsedemdesiatdeväť EUR

HEX-STAV

Obec Lieskovec

30.08.2021

Zmluva o dielo Horná ulica rekonštrukcia.

1008

114 756,54 EUR Stoštrnásťtisícsedemstopäťdesiatšesť 54/100 EUR

HEX-STAV

Obec Lieskovec

27.08.2021

Dohoda o cene

1007

36,00 EUR Tridsaťšesť EUR

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 97496 Banská Bystrica

Obec Lieskovec

27.08.2021

Dohoda č. 21/33/010/3

1006

0,00 EUR Nula EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, J.Jiskru 6, 960 09 Zvolen

Obec Lieskovec

25.08.2021

Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV

1005

0,00 EUR Nula EUR

JUDr. Radoslav Ulianko

Obec Lieskovec

18.08.2021

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - ŠA

1004

60,00 EUR Šesdesiat Eur

Monika Viňanská, Medzi hrušky 2868/16, Lieskovec

Obec Lieskovec

09.08.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov - kultúrny dom

1003

75,00 EUR Sedemdesiatpäť EUR

Ramez- J

Obec Lieskovec

06.08.2021

Nájomná zmluva za hrobové miesto

1002

15,00 EUR pätnásť EUR

Anna Šandrovicová, Pod Hájom 728/5, Zvolenská Slatina

Obec Lieskovec

04.08.2021

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - Hasičská zbrojnica 1. etapa

1001

Nula EUR

Šedík s.r.o.

Obec Lieskovec

29.07.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

1000

600,00 EUR Šesťsto EUR

Slovenský strelecký zväz - klub veteránov

Obec Lieskovec

23.07.2021

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - KD

999

80,00 EUR Osemdesiat Eur

Adrián Martuš, Osloboditeľov 2593/21, Lieskovec

Obec Lieskovec

19.07.2021

Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom

998

0,00 EUR Nula EUR

Irena Šiandorová

Obec Lieskovec

13.07.2021

Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom

997

0,00 EUR Nula EUR

Urbárske a pozemkové spoločenstvo Lieskovec

Obec Lieskovec

12.07.2021

Dodatok č.1 - k zmluve za hrobové miesta

996

30,00 EUR Tridsať

Vladimír Jankovský

Obec Lieskovec

12.07.2021

Nájomná zmluva za hrobové miesto

995

30,00 EUR Tridsať

Juraj Bvoc

Obec Lieskovec

12.07.2021

Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - Športový areál

994

0,00 EUR Nula EUR

Ing. Jana Tužinská - Šport Centrum

Obec Lieskovec

07.07.2021

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - ŠA

993

300,00 EUR Tristo EUR

AKADÉMIA plus Zvolen, s.r.o.,Ing. Danica Václavíková, Somolického 2, 960 01 Zvolen

Obec Lieskovec

30.06.2021

Zmluva o dielo

992

10 226,74 EUR Desaťtisícdvestodvadsaťšesť 74/100

Cortina s.r.o.

Obec Lieskovec

21.06.2021

Zmluva č. 4/21 o poskytnutí dotácie

991

1 800,00 EUR Jedentisícosemsto Eur

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

17.06.2021

Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom

990

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

16.06.2021

Nájomná zmluva za hrobové miesto

989

15,00 EUR pätnásť EUR

Michaela Krahulcová

Obec Lieskovec

16.06.2021

Nájomná zmluva za hrobové miesto

988

15,00 EUR pätnásť EUR

Drahomíra Žiaková, Prachatická 2235/27, 960 01 Zvolen

Obec Lieskovec

15.06.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie CVČ Quo Vadis

987

90,00 EUR Deväťdesiat EUR

Quo Vadis - súkromné centrum voľného času

Obec Lieskovec

14.06.2021

Zmluva o dielo - priechod pre chodcov-Hrádocká

986

9 056,59 EUR Deväťtisícpädesiatšesť 59/100 Eur

Ján Kuzma - ELTIK, Sokolská 45 Zvolen

Obec Lieskovec

11.06.2021

Zmluva o dielo - rekonštrukcia chodník-Hrádocká+Stredisková

985

62 580,78 EUR Šesdesiatdvatisícpäťstoosemdesiat 78/100 Eur

HEX-STAV, s.r.o., Hronská 1, 96001 Zvolen

Obec Lieskovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: