Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.05.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov - kultúrny dom

757

50,00 EUR Päťdesiat EUR

Ján Šouc

Obec Lieskovec

06.05.2019

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

756

25,00 EUR Dvadsaťpäť EUR/2 miesta/5 rokov

Katarína Linhartová

Obec Lieskovec

25.04.2019

Nájomná zmluva na hrobové miesto.

755

12,50 EUR Dvanásť 50/100 EUR/5 rokov

Anna Majerová

Obec Lieskovec

18.04.2019

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd

754

0,70 EUR 70/100 EUR/m3/rok

Moravčík Ondrej

Obec Lieskovec

11.04.2019

Zmluva o prenájme nebytového priestoru

753

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

08.04.2019

Kúpna zmluva - malotraktor

752

71 928,00 EUR Sedemdesiatjedentisícdeväťstodvadsaťosem EUR

UNIAGRO s. r. o.

Obec Lieskovec

08.04.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - KD Lieskovec

751

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

28.03.2019

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadovej vody

750

0,70 EUR 0,70 EUR/m3/rok

Matej Pavlov

Obec Lieskovec

21.03.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom Lieskovec

749

0,00 EUR Nula EUR

Urbárske a pozemkové spoločenstvo Lieskovec

Obec Lieskovec

21.03.2019

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadovej vody

748

0,70 EUR 70/100 EUR/m3/rok

Ondrejková Alžbeta

Obec Lieskovec

21.03.2019

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadovej vody

747

0,70 EUR 70/100 EUR/m3/rok

Ondrejková Gabriela, Ing.

Obec Lieskovec

21.03.2019

Nájomná zmluva - rohože

746

4,29 EUR Štyri 29/100 EUR mesačne

Lindstrom s.r.o.

Obec Lieskovec

14.03.2019

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadovej vody

745

0,00 EUR Nula EUR

David Hrončok

Obec Lieskovec

14.03.2019

Zmluva o dielo - rekonštrukcia KD

744

19 895,92 EUR Devätnásťtisícosemstodeväťdesiatpäť 92/100 EUR

Šedík s.r.o.

Obec Lieskovec

14.03.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

743

1 000,00 EUR Tisíc EUR

Občianske združenie DFS Hučava

Obec Lieskovec

14.03.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie.

742

3 000,00 EUR Tritisíc EUR

Lieskovský tenisový klub - LTC, Hájik 405, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec

14.03.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

741

1 400,00 EUR Tisícštyristo EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

14.03.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

740

13 600,00 EUR Trinásťtisícšesťsto EUR

Obecný športový klub Lieskovec

Obec Lieskovec

25.02.2019

Zmluva o nájme nebytového priestoru - kultúrny dom

739

Nula EUR

Obec Lieskovec

Urbárske a pozemkové spoločenstvo Lieskovec

25.02.2019

Zmluva o nájme nebytového priestoru - kultúrny dom

738

Nula EUR

Obec Lieskovec

Urbárske a pozemkové spoločenstvo Lieskovec

18.02.2019

Nájomná zmluva - kultúrny dom

737

40,00 EUR Štyridsať EUR

Obec Lieskovec

Občianske združenie Lieskovček

13.02.2019

Dohoda o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie

736

1 160,00 EUR Tisícstošesťdesiat EUR

Obec Lieskovec

eR STAR s.r.o.

11.02.2019

Kolektívna zmluva

735

Nula EUR

Obec Lieskovec

Základná organizácia SLOVES pri obecnom úrade Zvolenská Slatina

07.02.2019

Mandátna zmluva

734

0,00 EUR Nula EUR

Obec Lieskovec

Alexander Rumanovský, Švermova 26, 974 04 Banská Bystrica

06.02.2019

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

733

25,00 EUR Dvadsaťpäť EUR

Obec Lieskovec

Ivan Horniak

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: