Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.01.2019

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

724

25,00 EUR Dvadsaťpäť EUR

Obec Lieskovec

Anna Jankovská

09.01.2019

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

723

75,00 EUR Sedemdesiatpäť EUR

Obec Lieskovec

Ing. Miroslav Slosiar

09.01.2019

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

722

50,00 EUR Päťdesiat EUR

Obec Lieskovec

Ing. arch Ján Jankovský

03.01.2019

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadovej vody

721

0,00 EUR Nula EUR

Obec Lieskovec

Ing. Michal Kosák

27.12.2018

Zmluva o prenájme nebytového priestoru - kultúrny dom

720

60,00 EUR Šesťdesiat

Obec Lieskovec

Ing. Jana Tužinská, Hájik 405, 962 21 Lieskovec

12.12.2018

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

719

Nula

Obec Lieskovec

Základná škola Lieskovec Stredisková 2735/5, 962 21 Lieskovec

05.12.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie.

718

30,00 EUR Tridsať

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

MAJA n.o.

05.12.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

717

600,00 EUR Šesťsto

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Mesto Zvolen, Námestie slobody č. 22, 960 01 Zvolen

03.12.2018

Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi

716

0,00 EUR Nula

Obec Lieskovec

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU

03.12.2018

Zmluva o dielo - zimná údržba 2019

715

0,00 EUR Nula

Obec Lieskovec

Poľnohospodárske družstvo, Hrádocká 2718, Lieskovec

03.12.2018

Zmluva o dielo - zimná údržba 2018

714

0,00 EUR Nula

Obec Lieskovec

Poľnohospodárske družstvo, Hrádocká 2718, Lieskovec

27.11.2018

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

713

0,00 EUR Nula EUR

Obec Lieskovec

Materská škola, Nová 2912/2, 96221 Lieskovec

23.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

712

150,00 EUR Stopäťdesiat

Obec Lieskovec

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica Nám. SNP 19, 975 90 Banská Bystrica

23.11.2018

Zmluva CVČ INTEXCOM Zvolen

711

60,00 EUR Šesťdesiat

Obec Lieskovec

INTEXCOM s.r.o, V.P.Tótha 97/4, 960 01 Zvolen

16.11.2018

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

710

0,00 EUR

Obec Lieskovec

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

16.11.2018

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

709

162,50 EUR

Obec Lieskovec

Adriana Puchovanová

09.11.2018

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

708

12,50 EUR

Obec Lieskovec

Jana Langošová

09.11.2018

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

707

12,50 EUR

Obec Lieskovec

Eva Mlynáriková

29.10.2018

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – kultúrny dom

706

50,00 EUR

Obec Lieskovec

Michal Turay, Lieskovec, Horná 2788/51

29.10.2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny

705

0,00 EUR

Obec Lieskovec

Stredoslovenská energetika

25.10.2018

Nájomná zmluva

704

40,00 EUR

Obec Lieskovec

Základná umelecká škola, ul. SNP 112, 962 23 Očová,

25.10.2018

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

703

75,00 EUR

Obec Lieskovec

Ing. Ľubica Igríniová

25.10.2018

Zmluva o dodávke plynu

702

0,00 EUR

Obec Lieskovec

Slovenský plynárenský priemysel

25.10.2018

Zmluva o poskytnutí podpory

701

10 728,35 EUR

Obec Lieskovec

Slovenská agentúra životného prostredia

25.10.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

700

713,16 EUR

Obec Lieskovec

Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: