Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.06.2017

Zmluva o účelovom úvere 0541/17/07740

337

350 000,00 EUR

Československá obchodná banka, a.s.

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

09.06.2017

Zmluva o prenájme nebytových priestorov Kultúrny dom

336

0,00 EUR

Základná umelecká škola, ul. SNP 112, 962 23 Očová,

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

05.06.2017

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

335

0,00 EUR

MFK LOKOMOTÍVA Zvolen a.s.

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

29.05.2017

K ú p n a z m l u v a

334

74 500,00 EUR

Ján Krnáč

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

18.05.2017

Zmluva o prenájme ŠA

333

0,00 EUR

MFK LOKOMOTÍVA Zvolen a.s.

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

17.05.2017

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – Viacúčelové ihrisko v Lieskovci

332

20,00 EUR

Milan Slamka

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

17.05.2017

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – Športový areál v Lieskovci

331

50,00 EUR

Ján Rausa

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

24.04.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

330

90,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica Nám. SNP 19, 975 90 Banská Bystrica

18.04.2017

Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č.4145500055

329

0,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

UNI CREDIT LEASING, Šancová 1/A, 81499Bratislava

18.04.2017

Zmluva o úvere

328

8 640,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Auto Adex, s.r.o.,Neresnícka cesta,960 01,Zvolen

18.04.2017

Poistné zmluvy

327

191,81 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

UNIQA poisťovňa, a.s.

11.04.2017

Zmluva o dielo

326

50,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Agentúra Folk

27.03.2017

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

325

12,50 EUR

Vlasta Rondzíková

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

27.03.2017

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadovej vody

324

0,70 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Dolinská Martina

15.03.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

323

30,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

MAJA n.o.

06.03.2017

Zmluva č.2/2017 o poskytnutí dotácie

322

1 200,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

06.03.2017

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadovej vody

321

0,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Mlynárik Ján

24.02.2017

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – kultúrny dom v Lieskovci

320

0,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

OŠK MEDÁRI Lieskovec zastúpené Ing. Ivanom Mesárošom, predsedom

24.02.2017

M a n d á t n a z m l u v a ktorú uzavreli podľa §§ 566 a nasl. Obchod. zákonníka

319

215,00 EUR

JUDr. Eva Horniaková

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

24.02.2017

Zmluva o dielo

318

2 700,00 EUR

Architektúra Martin Škoviera

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

24.02.2017

Zmluva o dielo

317

3 750,00 EUR

Architektúra Martin Škoviera

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

24.02.2017

Z M L U V A č. 01/17 o poskytnutí dotácie

316

0,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Obecný športový klub Lieskovec

23.02.2017

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd

315

0,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Moravčík Ondrej

17.02.2017

Kolektívna zmluva pre zamestnancov organizácie OBEC LIESKOVEC

314

0,00 EUR

Základná organizácia SLOVES pri obecnom úrade Zvolenská Slatina

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

15.02.2017

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

313

50,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

PhDr. Anna Kulichová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: