Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.02.2017

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – kultúrny dom v Lieskovci

320

0,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

OŠK MEDÁRI Lieskovec zastúpené Ing. Ivanom Mesárošom, predsedom

24.02.2017

M a n d á t n a z m l u v a ktorú uzavreli podľa §§ 566 a nasl. Obchod. zákonníka

319

215,00 EUR

JUDr. Eva Horniaková

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

24.02.2017

Zmluva o dielo

318

2 700,00 EUR

Architektúra Martin Škoviera

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

24.02.2017

Zmluva o dielo

317

3 750,00 EUR

Architektúra Martin Škoviera

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

24.02.2017

Z M L U V A č. 01/17 o poskytnutí dotácie

316

0,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Obecný športový klub Lieskovec

23.02.2017

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd

315

0,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Moravčík Ondrej

17.02.2017

Kolektívna zmluva pre zamestnancov organizácie OBEC LIESKOVEC

314

0,00 EUR

Základná organizácia SLOVES pri obecnom úrade Zvolenská Slatina

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

15.02.2017

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

313

50,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

PhDr. Anna Kulichová

13.02.2017

Zmluva o prenájme nebytových priestorov KD

312

30,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Občianske združenie Lieskovček, Stredisková 2735/5, Lieskovec, zastúpené p. Gabrielou Debnárovou

08.02.2017

Obchodná zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou – obecnou kanalizáciou

311

0,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Slovnaft Retail, s. r. o., Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava

07.02.2017

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadovej vody

310

0,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Trebula Marián

06.02.2017

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

309

15,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Špureková Simona DRESIM EXPORT IMPORT

01.02.2017

Nájomná zmluva

308

12,50 EUR

Obec Lieskovec

Anna Ondrejková

31.01.2017

Nájomná zmluva

307

25,00 EUR

Obec Lieskovec

Helena Golianová

31.01.2017

ZMLUVA O ODVÁDZANÍ A ČISTENÍ ODPADOVEJ VODY

306

0,00 EUR

Obec Lieskovec

Kmeť Ján

26.01.2017

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

305

75,00 EUR

Obec Lieskovec

Anna Petrášová

25.01.2017

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

304

348,29 EUR

Stredoslovenská energetika- Disstribúcia , a.s. , pri Rajčianke 2927/8,01047Žilina

Obec Lieskovec

25.01.2017

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

303

173,27 EUR

Stredoslovenská energetika- Disstribúcia , a.s. , pri Rajčianke 2927/8,01047Žilina

Obec Lieskovec

11.01.2017

Kúpna zmluva

302

106 968,00 EUR

UNIAGRO s. r. o.

Obec Lieskovec

23.12.2016

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – kultúrn

301

50,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Ing. Jana Tužinská, Hájik 405, 962 21 Lieskovec

21.12.2016

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – kultúrn

300

0,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

OŠK MEDÁRI Lieskovec zastúpené Ing. Ivanom Mesárošom, predsedom

08.12.2016

Mandátna zmluva

299

0,00 EUR

AQUAMAAT spol s r.o.

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

08.12.2016

Dodatok č.1

298

0,00 EUR

DataCentrum, Kýčerského 5, 81105 Bratislava

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

30.11.2016

Zmluva o poskytnutie dotácie

297

450,00 EUR

Mesto Zvolen, Námestie Slobody 22, 960 01 Zvolen

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

28.11.2016

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – kultúrn

296

0,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Materská škola, Nová 2912/2, 962 21 Lieskovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: