Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.09.2017

Zmluva o poskytnutí služby

371

40,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Dušan Hulla

26.09.2017

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

370

50,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Ing. Andrej Kováč

26.09.2017

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

369

50,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Miloslav Kuric

26.09.2017

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

368

50,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Anna Koňarčíková

22.09.2017

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

367

50,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Mária Kubíniová, Osloboditeľov 75, 962 21 Lieskovec

14.09.2017

ZMLUVA O ODVÁDZANÍ A ČISTENÍ ODPADOVEJ VODY

366

0,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Ľudmila Balážová

14.09.2017

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – Športový areál

365

0,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Stred. vodarenská prevad. spoloč.

14.09.2017

ZMLUVA O ODVÁDZANÍ A ČISTENÍ ODPADOVEJ VODY

364

0,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Iveta Kocúrová

24.08.2017

Zmluva o prenájme nebytových priestorov -KD

363

10,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Richard Hranec - VITAL, Medzi Hrušky 13 962 21 Lieskovec

18.08.2017

Kúpna zmluva

362

150,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Emília Macková

18.08.2017

Zmluva o prenájme nebytových priestorov -KD

361

35,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Andrea Tomíková

16.08.2017

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

360

16,62 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Jozef Šedík

16.08.2017

Zmluva o prenájme nebytových priestorov -ŠA

359

16,62 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Jozef Šedík

16.08.2017

Zmluva o prenájme nebytových priestorov -KD

358

10,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Richard Hranec - VITAL, Medzi Hrušky 13 962 21 Lieskovec

11.08.2017

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – Športový areál

357

16,62 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Jozef Šedík

10.08.2017

Zmluva o prenájme nebytových priestorov -KD

356

10,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Richard Hranec - VITAL, Medzi Hrušky 13 962 21 Lieskovec

04.08.2017

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – kultúrny dom

355

40,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Anna Václavíková

04.08.2017

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadovej vody

354

0,70 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Mgr. Vlasta Rondzíková

03.08.2017

Zmluva o prenájme

353

16,62 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Jozef Šedík

27.07.2017

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – kultúrny dom

352

10,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Richard Hranec - VITAL, Medzi Hrušky 13 962 21 Lieskovec

25.07.2017

Zmluva o dielo

351

63 896,10 EUR šesťdesiattritisíc osemstodeväťdesiatšesť euro a desať centov

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

HEX-STAV, s.r.o. Hronská 1 960 01 ZVOLEN

24.07.2017

Zmluva o dielo

350

34 944,54 EUR tridsaťštyritisícdeväťstoštyridsaťštyrieuro a päťdesiatštyri centov

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

HEX-STAV, s.r.o. Hronská 1 960 01 ZVOLEN

21.07.2017

Nájomná zmluva

349

50,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Národa Anton

20.07.2017

Zmluva o prenájme nebyt.priestorov-OŠK

348

500,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Ing.Jana Tužinská - ŠPORTCENTRUM

20.07.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

347

450,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Mesto Zvolen, Námestie Slobody 22, 960 01 Zvolen

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: