Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.11.2016

K ú p n a z m l u v a

295

230,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Ing. Mário Nedelka, Ing. Petra Nedelková

14.11.2016

Zmluva o dielo

294

0,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo, Hrádocká 2718, Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

14.11.2016

Zmluva o dielo

293

0,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo, Hrádocká 2718, Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

09.11.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie

292

0,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

INTEXCOM s.r.o.

04.11.2016

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – kultúrn

291

0,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

ANPEK

27.10.2016

ZMLUVA O ODVÁDZANÍ A ČISTENÍ ODPADOVEJ VODY

290

0,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Ing.Igor Balkovský, PhD.

24.10.2016

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – kultúrn

289

30,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

RAMEZ-J s. r. o.

21.10.2016

Zmluva o dodávke plynu

288

0,00 EUR

SPP a.s.,

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

03.10.2016

Nájomná zmluva

287

12,50 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Anna Gabašová

03.10.2016

Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytovaní služieb č.151314000

286

0,00 EUR

WEBY GROUP

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

29.09.2016

ZMLUVA O ODVÁDZANÍ A ČISTENÍ ODPADOVEJ VODY

285

0,00 EUR

Obec Lieskovec, Obecný úrad, Na Barinách 2,962 21 Lieskovec

Hrončiak Michal

29.09.2016

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto v zmysle občianskeho zákonníka § 663-684 a zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve

284

12,50 EUR

Obec Lieskovec- Obecný úrad Lieskovec, Na Barinách 2,962 21 Lieskovec

Ing. Ján Biba

19.09.2016

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – Viacúčelové ihrisko v Lieskovci

283

68,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Radoslav Lietava

19.09.2016

Zmluva o pripojení- služba Internet

282

12,50 EUR

LANDOM s.r.o.

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

19.09.2016

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – Viacúčelové ihrisko v Lieskovci

281

16,62 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

JUDr. Radoslav Ulianko

14.09.2016

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – Viacúčelové ihrisko v Lieskovci

280

15,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Milan Slamka

14.09.2016

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – Viacúčelové ihrisko v Lieskovci

279

10,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Michal Šimončík

14.09.2016

ZMLUVA O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM

278

0,00 EUR

ŽP EKO QELET a. s., Československej armády 1694, Bratislava

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

12.09.2016

Kúpna zmluva

277

1 000,00 EUR

Martin Svintek

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

13.08.2016

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – Športový areál v Lieskovci

266

16,62 EUR

Obec Lieskovec

JUDr. Radoslav Ulianko

05.08.2016

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – kultúrny dom v Lieskovci

263

10,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Richard Hranec - VITAL, Medzi Hrušky 13 962 21 Lieskovec

01.08.2016

Obchodná zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou – obecnou kanalizáciou, uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

173

0,50 EUR

Slovnaft Retail, s. r. o., Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

01.08.2016

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – kultúrny dom v Lieskovci

262

80,00 EUR

Flea Market s.r.o. Okružná 46/17 050 01 Revúca

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

28.07.2016

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – kultúrny dom v Lieskovci

261

10,00 EUR

Richard Hranec - VITAL, Medzi Hrušky 13 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

25.07.2016

Zmluva o dielo

259

69 012,41 EUR

HEX-STAV, s.r.o. Hronská 1 960 01 ZVOLEN

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: