Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.12.2013

Nájomná zmluva

74

39,80 EUR

Dana Selecká, Družstevná 35, 960 01 Zvolen

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

29.11.2013

Nájomná zmluva

70

39,80 EUR

Pavel Ostrolucký, Horná Mičiná 60, Banská Bystrica

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

04.11.2013

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom v Lieskovci

68

43,15 EUR

Zlatica Briešková, Lieskovská cesta 2509/36 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

04.11.2013

Nájomná zmluva

69

19,90 EUR

Mgr. Vidová Anna, ul. Kimovská 2371/16, Zvolen

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

30.10.2013

Nájomná zmluva

67

39,80 EUR

Doc. Ing. Ondrej Podolec, CSc., Cesta na štadion 36, Žilina

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

28.10.2013

Nájomná zmluva

65

79,60 EUR

Ondrej Margóč, Imatra 6, Zvolen

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

28.10.2013

Nájomná zmluva

66

39,80 EUR

Lucia Frlajsová, Generála Ludvika Svobodu 192, 962 33 Budča

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

25.10.2013

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom v Lieskovci

64

43,15 EUR

Ing. Peter Ťavoda, CSc., Medzi Hrušky 2841/11 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

18.10.2013

Zmluva č. 15009 / 01

63

6,47 EUR

Marius Pedersen

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

11.10.2013

Nájomná zmluva

61

39,80 EUR

MUDR. Ján Šouc, Družstevná 806/4, Žiar nad Hronom

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

11.10.2013

Nájomná zmluva

62

39,80 EUR

Anna Jombíková, Hollého 46, 036 01 Martin

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

08.10.2013

Zmluva o vývoze odpadu

60

0,00 EUR

Marius Pedersen

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

03.10.2013

Nájomná zmluva

59

540,00 EUR

Základná umelecká škola, ul. SNP 112, 962 23 Očová,

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

24.09.2013

Nájomná zmluva

53

79,60 EUR

Elena Šovčíková, Novozámocká 2527/2, Zvolen

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

02.09.2013

Zmluva o zabezpečení a správe reklamného priestoru

58

200,00 EUR

Ing. Jankovský, Medzi hrušky 2873/26, 96221 Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

28.08.2013

Kúpna zmluva

27

56,00 EUR

Ing. Ján Kováč, PhD., rod. Kováč

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

28.08.2013

Sponzorská zmluva

56

300,00 EUR

Mikroregión Hučava - Zvolensko

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

28.08.2013

Sponzorská zmluva

57

60,00 EUR

AUTOOPRAVÁRENSTVO, Osloboditeľov 24, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

26.08.2013

Zmluva o pripojení

5

0,00 EUR

Telefonica Slovakia

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

23.08.2013

Sponzorská zmluva

55

1 000,00 EUR

RENOVIA s. r. o.

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

31.07.2013

Nájomná zmluva

54

39,80 EUR

Milan Barjak, Bystrický rad 13, Zvolen

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

24.07.2013

Nájomná zmluva

52

19,90 EUR

Martin Koreň, Tulská 39, Zvolen

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

01.07.2013

Sponzorská zmluva

51

200,00 EUR

PUR-STAV KB, s.r.o., Lieskovská cesta 616, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

24.06.2013

Zmluva o poskytnutí dotácie

49

60,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica Nám. SNP 19, 975 90 Banská Bystrica

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

24.06.2013

Sponzorská zmluva

50

1 000,00 EUR

INSEMAS, spoločnosť s ručením obmedzeným Haličská cesta 28, 98401 Lučenec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: