Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.06.2021

Zmluva o dielo - Hasičská zbrojnica I. etapa

984

27 958,99 EUR Dvadsaťsedemtisícdeväťstopädesiatosem 99/100 Eur

Šedík s.r.o.

Obec Lieskovec

11.06.2021

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - ŠA

983

100,00 EUR Sto Eur

Ing. Jana Tužinská - ŠPORT CENTRUM, Hájik 405/17, 96221 Lieskovec

Obec Lieskovec

08.06.2021

Zmluva o dotácii - OŠK Lieskovec

982

15 600,00 EUR Pätnásťtisícšesťsto EUR

Obecný športový klub Lieskovec

Obec Lieskovec

07.06.2021

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov-Dodatok č.1.

981

0,00 EUR Nula EUR

NATUR-PACK, a.s.

Obec Lieskovec

01.06.2021

Zmluva č. 3/21 o poskytnutí dotácie

980

2 500,00 EUR Dvetisícpäťsto eur

Občianske združenie DFS Hučava

Obec Lieskovec

31.05.2021

Dodatok č.1 k Zmluve č. 190/2018/06

979

0,00 EUR Nula EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Lieskovec

18.05.2021

Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom

978

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

13.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO

977

1 400,00 EUR Tisícštyristo EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, Kutuzovova 253, 83103 Bratislava-Nové Mesto

Obec Lieskovec

07.05.2021

Nájomná zmluva za hrobové miesto

976

30,00 EUR Tridsať EUR

Miroslav Porubský

Obec Lieskovec

05.05.2021

Nájomná zmluva na hrobové miesto

975

15,00 EUR Pätnásť EUR

Emília Mojžišová

Obec Lieskovec

23.04.2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku.

974

26 860,88 EUR Dvadsaťšesťtisícosemstošesťdesiat 88/100

Naša Lieska o.z.

Obec Lieskovec

14.04.2021

Zmluva o dielo - Amfiteáter 1. etapa

973

59 999,41 EUR Päťdesiatdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť 41/100 EUR

Šedík s.r.o.

Obec Lieskovec

13.04.2021

Zmluva o dotácii.

972

3 500,00 EUR Tritisícpäťsto EUR

Lieskovský tenisový klub – LTC, Hájik č. 405/17 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec

07.04.2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku.

971

24 046,20 EUR Dvadsaťštyritisícštyridsaťšesť 20/100 EUR

Naša Lieska o.z.

Obec Lieskovec

22.03.2021

Zmluva o čistení OV v ČOV

970

0,00 EUR Nula EUR

Kontriš Matúš

Obec Lieskovec

19.03.2021

Zmluva o čistení OV v ČOV

969

0,00 EUR Nula EUR

Kmeť Maroš

Obec Lieskovec

18.03.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke.

968

0,00 EUR Nula EUR

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Lieskovec

15.03.2021

Zmluva o čistení OV v ČOV

967

0,00 EUR Nula EUR

Agnesa Mesárošová

Obec Lieskovec

12.03.2021

Zmluva o čistení OV v ČOV

966

0,00 EUR Nula EUR

Chvojka Peter, Mgr.

Obec Lieskovec

11.03.2021

Zmluva o čistení OV v ČOV

965

0,00 EUR Nula EUR

Petráš Ondrej

Obec Lieskovec

05.03.2021

Zmluva o čistení OV v ČOV

964

0,00 EUR Nula EUR

Vodislavský Peter

Obec Lieskovec

03.03.2021

Zmluva o čistení OV v ČOV

963

0,00 EUR Nula EUR

Svitek Jaroslav

Obec Lieskovec

02.03.2021

Zmluva o čistení OV v ČOV

962

0,00 EUR Nula EUR

Lučaj Marián

Obec Lieskovec

01.03.2021

Zmluva o prenájme hrobového miesta.

961

15,00 EUR Pätnásť EUR

Ján Sliacky

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

11.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb s MOM Sliač.

960

0,00 EUR Nula EUR

Mesto Sliač

Obec Lieskovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: