Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.09.2019

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadovej vody.

815

0,00 EUR Nula EUR

Ľubica Vodislavská

Obec Lieskovec

30.09.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - športový areál

814

90,00 EUR Deväťdesiat EUR

OZ Aktivity Talent

Obec Lieskovec

23.09.2019

Zmluva o účinkovaní.

813

241,00 EUR Dvestoštyridsaťjeden EUR

Miroslav Šávolt

Obec Lieskovec

18.09.2019

Zmluva o dielo

812

8 846,33 EUR Osemtisícosemstoštyridsaťšesť 33/100

Šedík s.r.o.

Obec Lieskovec

12.09.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

811

40,00 EUR Štyridsať EUR

Mgr. Miroslava Slamková

Obec Lieskovec

09.09.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

810

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

09.09.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - športový areál

809

50,00 EUR Päťdesiat EUR

Technická Univerzita vo Zvolene

Obec Lieskovec

09.09.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

808

50,00 EUR Päťdesiat EUR

Technická Univerzita vo Zvolene

Obec Lieskovec

02.09.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

807

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

28.08.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - športový areál

806

0,00 EUR Nula EUR

Jaroslav Miklian

Obec Lieskovec

28.08.2019

Zmluva o účinkovaní.

805

150,00 EUR Stopäťdesiat EUR

Peter Solárik

Obec Lieskovec

28.08.2019

Zmluva o účinkovaní.

804

140,00 EUR Stoštyridsať EUR

Peter Palaj

Obec Lieskovec

28.08.2019

Zmluva o účinkovaní.

803

130,00 EUR Stotridsať EUR

Róbert Ragan

Obec Lieskovec

28.08.2019

Zmluva o účinkovaní.

802

180,00 EUR Stoosemdesiat EUR

Mgr.art. Silvia Poprádiová

Obec Lieskovec

28.08.2019

Zmluva o účinkovaní.

801

180,00 EUR Stoosemdesiat EUR

Mgr.art. Miroslav Poprádi

Obec Lieskovec

28.08.2019

Zmluva o účinkovaní.

800

700,00 EUR Sedemsto EUR

Mestské divadlo Žilina FS Rozsutec

Obec Lieskovec

19.08.2019

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

799

12,50 EUR Dvanásť 50/100 EUR

Hroncová Gabriela

Obec Lieskovec

05.08.2019

Nájomná zmluva-nebytový priestor-starý OcÚ

798

80,60 EUR Osemdesiat EUR 60/100

MVDr. Dušan Gogola

Obec Lieskovec

05.08.2019

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

797

25,00 EUR Dvadsaťpäť EUR

Ing. Juraj Mikleš

Obec Lieskovec

18.07.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - športový areál

796

100,00 EUR Jednosto EUR

Ing.Jana Tužinská - ŠPORTCENTRUM

Obec Lieskovec

15.07.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

795

10,00 EUR Desať EUR

Ing. Júlia Hrancová, Medzi Hrušky č. 2842/13, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec

15.07.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

794

0,00 EUR Nula EUR

Urbárske a pozemkové spoločenstvo Lieskovec

Obec Lieskovec

15.07.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

793

13 132,08 EUR Trinásťtisícstotridsaťdva 08/100

Ramez- J

Obec Lieskovec

15.07.2019

Mandátna zmluva

792

215,00 EUR Dvestopätnásť EUR

JUDr. Eva Horniaková

Obec Lieskovec

15.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

791

500,00 EUR Päťsto EUR

Slovenský strelecký zväz - klub veteránov

Obec Lieskovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: