Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.11.2015

Dohoda

191

5 000,00 EUR

Enviro Lieskovec, a.s., Štúrová 3, 811 02 Bratislava

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

06.11.2015

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - KD v Lieskovci

189

84,96 EUR

Jana Laurincová, Medzi Hrušky 2943/51, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

06.11.2015

Dodatok č.1/2015

190

0,00 EUR

AKU-TRANS spol.s r.o., Niklová 4313, 92601 Sereď

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

04.11.2015

Dodatok č.9

187

0,30 EUR

Mesto Zvolen

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

04.11.2015

Mandátna zmluva

188

150,00 EUR

Step Up Slovakia, s.r.o., Račianska 160, 831 04 Bratislava

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

03.11.2015

Zmluva o dielo

184

2 760,00 EUR

Architektúra Martin Škoviera

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

03.11.2015

Nájomná zmluva za hrobové miesto

185

19,90 EUR

Mária Švarcová, A.Hlinku 2586/20, 960 01 Zvolen

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

03.11.2015

Nájomná zmluva za hrobové miesto

186

39,80 EUR

Valéria Cibuľová, Nová 2897/29, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

02.11.2015

Nájomná zmluva za hrobové miesto

182

19,90 EUR

Tibor Sobocký, Jesenského 75, 960 01 Zvolen

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

02.11.2015

Nájomná zmluva za hrobové miesto

183

19,90 EUR

Víťazoslav Olbrichtovič, Horná 2, 962 21Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

29.10.2015

Nájomná zmluva za hrobové miesto

180

39,80 EUR

Mgr.Miriam Gažová, A.Hlinku 2442/15, Zvolen

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

29.10.2015

Nájomná zmluva za hrobové miesto

181

39,80 EUR

Jana Paulíková, Voljanského 1368/8, Zvolen

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

26.10.2015

Nájomná zmluva Lieskovec-kultúrny dom

179

80,00 EUR

Základná umelecká škola, ul. SNP 112, 962 23 Očová,

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

16.10.2015

Dodatok č. 01/15 k zmluve o poskytnutí dotácie č. 01/15

1

1 300,00 EUR

Obecný športový klub Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

16.10.2015

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – kultúrny dom v Lieskovci

177

10,00 EUR

ANPEK , Horná 8, 974 01 Banská Bystrica

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

16.10.2015

Nájomná zmluva

178

39,80 EUR

Eva Stanková, Nižovec 6, Zvolen

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

12.10.2015

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – kultúrny dom v Lieskovci

176

130,00 EUR

Rezistat s.r.o., Gorkého 10, 811 01 Bratislava

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

30.09.2015

Zmluva o vývoze odpadu

175

0,00 EUR

Marius Pedersen

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

28.09.2015

Dodatok č.1 k zmluve o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest číslo ZLP-2015-0464/OPIS

1

0,00 EUR

DataCentrum, Kýčerského 5, 81105 Bratislava

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

28.09.2015

Nájomná zmluva

174

39,80 EUR

Mária Mojžišová, Sielnica 3, 962 31 Sliač

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

16.09.2015

Dodatok č. 1/2015 k Zmluve o zabezpečení stravovania sprostredkovaním stravovacích služieb č. 381952/2000

172

0,00 EUR

Edenred Slovakia s.r.o.

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

11.09.2015

Nájomná zmluva

171

39,80 EUR

Pavel Beňo, Horný Tisovník 127

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

10.09.2015

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 17/2013/MPO uzavretej podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších

1

0,00 EUR

Slovenská republika zastúpená Okresným úradom Banská Bystrica, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

10.09.2015

Nájomná zmluva

170

59,70 EUR

Anna Ottmárová, Veľká Lúka 13, Veľká Lúka

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

09.09.2015

Nájomná zmluva

169

39,80 EUR

Ondrej Mlynárik, Mateja Bela 2393/11, Zvolen

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: