Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.12.2011

Kolektívna zmluva pre zamestnancov Obce Lieskovec pri výkone práce vo verejnom záujme pre rok 2012

10

0,00 EUR

Základná organizácia SLOVES pri obecnom úrade Zvolenská Slatina

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

21.11.2011

Kúpna zmluva

9

91,00 EUR

Ing. Jana Ondreičková, Hôrka nad Váhom 283, 916 32 Hôrka nad Váhom

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

01.07.2011

Zmluva o dielo č. 13/2011

8

10 845,43 EUR

REMONTA s. r. o., SNP 45, Zvolenská Slatina

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

08.06.2011

Nájomná zmluva

7

19,90 EUR

Vladimír Mojžiš. Nová 2930/44, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

30.05.2011

Nájomná zmluva

6

19,90 EUR

Drahomíra Žiaková, Prachatická 2235/27, 960 01 Zvolen

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

05.04.2011

Rámcová zmluva o poskytnutí osobitných podmienok pri poskytovaní elektronických komunikačných služieb

4

0,00 EUR

Telefonica Slovakia

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

25.02.2011

Dodatok č. k Mandátnej zmluve č. I-611/2010

3

0,00 EUR

Star EU, a. s., Vlčková 51, 811 04 Bratislava

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

15.02.2011

Zmluva o dielo č. O/028/2011

2

0,00 EUR

Metal Servis Recycling, s. r. o., Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

28.01.2011

Nájomná zmluva

1

19,90 EUR

Aurélia Gregáňová, Nová 61, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – kultúrny dom v Lieskovci

276

10,00 EUR

Obec Lieskovec

Richard Hranec - VITAL, Medzi Hrušky 13 962 21 Lieskovec

Zmluva o dielo zo dňa 25.07.2016 Dodatok č.1

275

83 466,73 EUR

HEX-STAV, s.r.o.

Obec Lieskovec

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – Športový areál v Lieskovci

274

16,62 EUR

Obec Lieskovec

JUDr. Radoslav Ulianko

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – Športový areál v Lieskovci

273

15,00 EUR

Obec Lieskovec

Milan Slamka

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – kultúrny dom v Lieskovci

272

40,00 EUR

Obec Lieskovec

Katarína Stehlíková

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

271

216,36 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Lieskovec

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – Športový areál v Lieskovci

270

16,62 EUR

Obec Lieskovec

JUDr. Radoslav Ulianko

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – kultúrny dom v Lieskovci

269

10,00 EUR

Obec Lieskovec

Richard Hranec

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – Športový areál v Lieskovci

268

16,62 EUR

Obec Lieskovec

JUDr. Radoslav Ulianko

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – kultúrny dom v Lieskovci

267

10,00 EUR

Obec Lieskovec

Richard Hranec

Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadu a zberovej akcii na území obce

265

0,00 EUR

VV, s.r.o.

Obec Lieskovec

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – Športový areál v Lieskovci

264

16,62 EUR

Obec Lieskovec

Michal Machay

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: