Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.04.2013

Zmluva o reklame č. Z/13-2101-018

40

500,00 EUR

Castor & Pollux, a. s., Štúrová 3, 811 02 Bratislava

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

16.01.2013

Kúpna zmluva

38

0,00 EUR

Nicholtrackt s. r. o., Fiľakovská cesta 24, 984 01 Lučenec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

09.01.2013

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom v Lieskovci

37

0,00 EUR

Ing. Júlia Hrancová, Medzi Hrušky 13 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

28.12.2012

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom v Lieskovci

36

49,79 EUR

Michal Turay, Lieskovec, Horná 2788/51

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

23.11.2012

Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby miestnych komunikácií č. 01/2012/ZÚC

35

0,00 EUR

Banskobystrická regionálny správa ciest

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

01.11.2012

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom v Lieskovci

34

0,00 EUR

Základná umelecká škola, ul. SNP 112, 962 23 Očová,

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

01.10.2012

Zmluva o dielo

33

6 670,80 EUR

FORSAW s. r. o.

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

20.09.2012

Zmluva o nájme hnuteľného majetku č.1/2012

32

0,00 EUR

Obecný športový klub Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

14.09.2012

Zmluva o prenájme nebytových priestorov v Športovom areáli Obce Lieskovec

31

0,00 EUR

Obecný športový klub Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

20.07.2012

Dodatok k mandátovej zmluve 02/2010

30

800,00 EUR

Ing. Katarína Kováčová ZIPRO

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

03.07.2012

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom v Lieskovci

28

0,00 EUR

Ing. Júlia Hrancová, Medzi Hrušky 13 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

20.06.2012

Dodatok k Zmluve o prenájme nebytových priestorov – Športový areál v Lieskovci

29

0,00 EUR

René Ušjak J. Švermu 18 960 01 Zvolen

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

18.06.2012

Zmluva č. 3/12 o poskytnutie dotácie

26

5 500,00 EUR

Základná škola Lieskovec Stredisková 2735/5, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

15.06.2012

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom v Lieskovci

24

39,83 EUR

Mária Hakelová, Horná 2805/16, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

15.06.2012

Zmluva č. 1/2012 o poskytnutie dotácie

25

100,00 EUR

Milan Terem,Medzi Hrušky č. 2867/14,962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

01.06.2012

Zmluva o prenájme nehnuteľnosti

23

1,00 EUR

Pozemkové spoločenstvo urbárskych a spoločenstevných lesov a pasienok obce Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

18.05.2012

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom v Lieskovci

22

33,19 EUR

Iveta Mlynarčeková, Medzi hrušky 2849/27, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

11.05.2012

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom v Lieskovci

21

33,19 EUR

Anna Tretiaková,Osloboditeľov 2616/67,962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

17.04.2012

Dodatok k zmluve o poskytovaní audítorských služieb

1

300,00 EUR

Ing. Cibuľová Renáta, Riečka 252, 974 01 Banská Bystrica

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

28.03.2012

Zmluva o uverejnení inzercie

19

75,00 EUR

NEO Slovakia

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

23.03.2012

Zmluva č. 02/12 o poskytnutí dotácie

18

10 200,00 EUR

Obecný športový klub Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

21.02.2012

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

16

0,00 EUR

Slovak Telekom, a. s., Karadžičová 10, 825 13 Bratislava

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

21.02.2012

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

17

0,00 EUR

Slovak Telekom

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

17.02.2012

Nájomná zmluva

15

19,90 EUR

Anna Kováčová, Korytárky 366, 962 04 Kriváň

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

20.01.2012

Nájomná zmluva

14

39,80 EUR

Ján Kováč, Na Barinách 2701/6, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: