Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.02.2012

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

16

0,00 EUR

Slovak Telekom, a. s., Karadžičová 10, 825 13 Bratislava

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

21.02.2012

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

17

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

17.02.2012

Nájomná zmluva

15

19,90 EUR

Anna Kováčová, Korytárky 366, 962 04 Kriváň

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

20.01.2012

Nájomná zmluva

14

39,80 EUR

Ján Kováč, Na Barinách 2701/6, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

18.01.2012

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom v Lieskovci

13

33,15 EUR

MB Liptovský Mikulaš, Kemi 269/9

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

03.01.2012

Zmluva č. 1286/2011

12

284,18 EUR

Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

02.01.2012

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom v Lieskovci

11

0,00 EUR

Ing. Júlia Hrancová, Medzi Hrušky 13 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

19.12.2011

Kolektívna zmluva pre zamestnancov Obce Lieskovec pri výkone práce vo verejnom záujme pre rok 2012

10

0,00 EUR

Základná organizácia SLOVES pri obecnom úrade Zvolenská Slatina

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

21.11.2011

Kúpna zmluva

9

91,00 EUR

Ing. Jana Ondreičková, Hôrka nad Váhom 283, 916 32 Hôrka nad Váhom

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

01.07.2011

Zmluva o dielo č. 13/2011

8

10 845,43 EUR

REMONTA s. r. o., SNP 45, Zvolenská Slatina

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

08.06.2011

Nájomná zmluva

7

19,90 EUR

Vladimír Mojžiš. Nová 2930/44, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

30.05.2011

Nájomná zmluva

6

19,90 EUR

Drahomíra Žiaková, Prachatická 2235/27, 960 01 Zvolen

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

05.04.2011

Rámcová zmluva o poskytnutí osobitných podmienok pri poskytovaní elektronických komunikačných služieb

4

0,00 EUR

Telefonica Slovakia

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

25.02.2011

Dodatok č. k Mandátnej zmluve č. I-611/2010

3

0,00 EUR

Star EU, a. s., Vlčková 51, 811 04 Bratislava

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

15.02.2011

Zmluva o dielo č. O/028/2011

2

0,00 EUR

Metal Servis Recycling, s. r. o., Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

28.01.2011

Nájomná zmluva

1

19,90 EUR

Aurélia Gregáňová, Nová 61, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – kultúrny dom v Lieskovci

276

10,00 EUR

Obec Lieskovec

Richard Hranec - VITAL, Medzi Hrušky 13 962 21 Lieskovec

Zmluva o dielo zo dňa 25.07.2016 Dodatok č.1

275

83 466,73 EUR

HEX-STAV, s.r.o.

Obec Lieskovec

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – Športový areál v Lieskovci

274

16,62 EUR

Obec Lieskovec

JUDr. Radoslav Ulianko

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – Športový areál v Lieskovci

273

15,00 EUR

Obec Lieskovec

Milan Slamka

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – kultúrny dom v Lieskovci

272

40,00 EUR

Obec Lieskovec

Katarína Stehlíková

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

271

216,36 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Lieskovec

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – Športový areál v Lieskovci

270

16,62 EUR

Obec Lieskovec

JUDr. Radoslav Ulianko

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – kultúrny dom v Lieskovci

269

10,00 EUR

Obec Lieskovec

Richard Hranec

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – Športový areál v Lieskovci

268

16,62 EUR

Obec Lieskovec

JUDr. Radoslav Ulianko

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: