Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.02.2011

Dodatok č. k Mandátnej zmluve č. I-611/2010

3

0,00 EUR

Star EU, a. s., Vlčková 51, 811 04 Bratislava

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

15.02.2011

Zmluva o dielo č. O/028/2011

2

0,00 EUR

Metal Servis Recycling, s. r. o., Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

28.01.2011

Nájomná zmluva

1

19,90 EUR

Aurélia Gregáňová, Nová 61, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – kultúrny dom v Lieskovci

276

10,00 EUR

Obec Lieskovec

Richard Hranec - VITAL, Medzi Hrušky 13 962 21 Lieskovec

Zmluva o dielo zo dňa 25.07.2016 Dodatok č.1

275

83 466,73 EUR

HEX-STAV, s.r.o.

Obec Lieskovec

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – Športový areál v Lieskovci

274

16,62 EUR

Obec Lieskovec

JUDr. Radoslav Ulianko

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – Športový areál v Lieskovci

273

15,00 EUR

Obec Lieskovec

Milan Slamka

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – kultúrny dom v Lieskovci

272

40,00 EUR

Obec Lieskovec

Katarína Stehlíková

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

271

216,36 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Lieskovec

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – Športový areál v Lieskovci

270

16,62 EUR

Obec Lieskovec

JUDr. Radoslav Ulianko

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – kultúrny dom v Lieskovci

269

10,00 EUR

Obec Lieskovec

Richard Hranec

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – Športový areál v Lieskovci

268

16,62 EUR

Obec Lieskovec

JUDr. Radoslav Ulianko

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – kultúrny dom v Lieskovci

267

10,00 EUR

Obec Lieskovec

Richard Hranec

Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadu a zberovej akcii na území obce

265

0,00 EUR

VV, s.r.o.

Obec Lieskovec

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – Športový areál v Lieskovci

264

16,62 EUR

Obec Lieskovec

Michal Machay

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: