Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.04.2020

Nájomná zmluva

894

1,00 EUR Jedno EUR

Obec Slatinské Lazy

Obec Lieskovec

08.04.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie.

893

4 500,00 EUR Štyritisícpäťsto EUR.

Lieskovský tenisový klub – LTC, Hájik č. 405/17 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec

07.04.2020

Zmluva o nakladaní s odpadmi.

892

0,00 EUR Nula EUR

NATUR-PACK a.s.

Obec Lieskovec

06.04.2020

Zmluva o odbere, úprave, zhodnotení a zneškodnení odpadov.

891

0,00 EUR Nula EUR

EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 85101 Bratislava

Obec Lieskovec

06.04.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie.

890

1 400,00 EUR Tisícštyristo EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, Kutuzovova 253, 83103 Bratislava-Nové Mesto

Obec Lieskovec

10.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie.

889

1 600,00 EUR Jedentisícšesťsto EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

09.03.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

888

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

03.03.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

887

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

27.02.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

886

0,00 EUR Nula EUR

Urbárske a pozemkové spoločenstvo Lieskovec

Obec Lieskovec

27.02.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

885

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

27.02.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

884

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

24.02.2020

Zmluva o dotácii OŠK.

883

16 500,00 EUR Šestnásťtisícpäťsto EUR.

Obecný športový klub Lieskovec

Obec Lieskovec

20.02.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

882

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

17.02.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

881

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

13.02.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

880

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

12.02.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

879

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

05.02.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

878

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

05.02.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

877

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

05.02.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

876

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

05.02.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

875

0,00 EUR Nula EUR

Urbárske a pozemkové spoločenstvo Lieskovec

Obec Lieskovec

05.02.2020

Zmluva o čiastočnom prevádzkovaní pohrebiska.

874

0,00 EUR Nula EUR

NANTE s.r.o.

Obec Lieskovec

04.02.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

873

50,00 EUR Päťdesiat EUR

Občianske združenie Lieskovček

Obec Lieskovec

04.02.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

872

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

29.01.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

871

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

29.01.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

870

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: