Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
12.03.2019

DF2019/6079

Kancelárske potreby

279,72 EUR

Xepap

Obec Lieskovec

12.03.2019

DF2019/6077

Kancelárske potreby

83,16 EUR

Xepap

Obec Lieskovec

12.03.2019

DF2019/6078

Skúška činnosti kamerového a bezpečnost. systému

216,00 EUR

2PJ GROUP spol. s r.o., J. A. Komenského 2113, 96001 Zvolen

Obec Lieskovec

12.03.2019

DF2019/6075

stravené lístky

1 547,36 EUR

Ticket Service, s.r.o.

Obec Lieskovec

12.03.2019

DF2019/6076

Príspevok na stravné pre dôchodcov za 01/2019

235,00 EUR

Školská jedáleň pri MŠ

Obec Lieskovec

12.03.2019

DF2019/6073

poistenie majetku

1 015,39 EUR

Komunálna poisťovňa a. s., Štefániková 17, Bratislava

Obec Lieskovec

12.03.2019

DF2019/6074

Telekomunikačné služby - mobilná sieť za 01/2019

16,98 EUR

Slovak Telekom

Obec Lieskovec

12.03.2019

DF2019/6071

Elektrická energia 01/2019 - ČOV

-45,01 EUR

Energie2, a.s., Lazaretská, 81108 Bratislava

Obec Lieskovec

12.03.2019

DF2019/6064

Odstraňovanie snehu pluhovaním

516,00 EUR

Marius Pedersen

Obec Lieskovec

12.03.2019

DF2019/6063

Odvoz odpadu 01/2019

3 003,66 EUR

Marius Pedersen

Obec Lieskovec

12.03.2019

DF2019/6061

Kancelárske potreby

205,69 EUR

Xepap

Obec Lieskovec

12.03.2019

DF2019/6070

Elektrická energia 01/2019 - Verejné osvetlenie

-2,56 EUR

Energie2, a.s., Lazaretská, 81108 Bratislava

Obec Lieskovec

12.03.2019

DF2019/6069

Elektrická energia 01/2019 - Verejné osvetlenie

-24,16 EUR

Energie2, a.s., Lazaretská, 81108 Bratislava

Obec Lieskovec

12.03.2019

DF2019/6068

Elektrická energia 01/2019 - Športový areál

-60,35 EUR

Energie2, a.s., Lazaretská, 81108 Bratislava

Obec Lieskovec

12.03.2019

DF2019/6067

Elektrická energia 01/2019 - Kult.dom

-114,20 EUR

Energie2, a.s., Lazaretská, 81108 Bratislava

Obec Lieskovec

12.03.2019

DF2019/6066

Telekomunikačné služby - mobilná sieť 01/2019

0,06 EUR

Slovak Telekom

Obec Lieskovec

12.03.2019

DF2019/6065

Telekomunikačné služby - mobilná sieť za 01/2019

52,64 EUR

Slovak Telekom

Obec Lieskovec

12.03.2019

DF2019/6062

Telekomunikačné služby - pevná sieť za 01/2019

55,26 EUR

Slovak Telekom

Obec Lieskovec

12.03.2019

DF2019/6060

Plyn - 02/2019 - OcÚ starý, KD, DS,pošta st.

497,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel

Obec Lieskovec

12.03.2019

DF2019/6059

Plyn - 02/2019 - OcÚ nový

152,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel

Obec Lieskovec

12.03.2019

DF2019/6057

Prenájom nádob KO 01/2019

25,87 EUR

Marius Pedersen

Obec Lieskovec

12.03.2019

DF2019/6056

Kancelárske potreby

33,02 EUR

Xepap

Obec Lieskovec

12.03.2019

DF2019/6072

Posyp, odstraňovanie snehu, pohotovosť 01/2019

3 103,20 EUR

Poľnohospodárske družstvo

Obec Lieskovec

12.03.2019

DF2019/6058

Vodné - záloha za 01/2019

99,62 EUR

Stred. vodarenská prevad. spoloč.

Obec Lieskovec

12.03.2019

DF2019/6055

Právne služby za 01/2019

215,00 EUR

JUDr. Eva Horniaková

Obec Lieskovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: