Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
12.08.2019

DF2019/6247

Stavebné práce - basketbalové ihrisko

18 973,25 EUR

J&Š Construction s.r.o. Hájik 13, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec

12.08.2019

DF2019/6246

Odľahčovacie komory - projektová dokumentácia

4 020,00 EUR

AQUAMAAT spol s r.o.

Obec Lieskovec

12.08.2019

DF2019/6254

Kalibrácia alkoholtestu

20,40 EUR

SEPO, spol. s r.o., SNP 152, 96201 Zvolenská Slatina

Obec Lieskovec

12.08.2019

DF2019/6253

právne službu

215,00 EUR

JUDr. Eva Horniaková

Obec Lieskovec

12.08.2019

DF2019/6252

Vodné od 24.04.2019 do 23.07.2019 - Nový OcÚ

15,85 EUR

Stred. vodarenská prevad. spoloč.

Obec Lieskovec

12.08.2019

DF2019/6251

Vodné od 24.04.2019 do 23.07.2019 - Dom smútku

15,85 EUR

Stred. vodarenská prevad. spoloč.

Obec Lieskovec

12.08.2019

DF2019/6250

Vodné od 24.04.2019 do 23.07.2019 - ŠA

239,24 EUR

Stred. vodarenská prevad. spoloč.

Obec Lieskovec

12.08.2019

DF2019/6249

Vodné od 24.04.2019 do 23.07.2019 - ČOV

34,58 EUR

Stred. vodarenská prevad. spoloč.

Obec Lieskovec

12.08.2019

DF2019/6245

Oprava havarijného stavu komunikácie Na Barinách

5 968,54 EUR

RENOVIA s. r. o.

Obec Lieskovec

12.08.2019

DF2019/6244

Príspevok na stravné pre dôchodcov za 07/2019

108,00 EUR

Školská jedáleň pri MŠ

Obec Lieskovec

12.08.2019

DF2019/6243

AQUA postrekovač na Športový areál

360,00 EUR

PRAKTIKPUMP, s.r.o., Jesenského 621/63, 96001 Zvolen

Obec Lieskovec

12.08.2019

DF2019/6238

AQUA postrekovač na Športový areál

125,04 EUR

PRAKTIKPUMP, s.r.o., Jesenského 621/63, 96001 Zvolen

Obec Lieskovec

12.08.2019

DF2019/6237

Stravné pre dôchodcov

229,00 EUR

Školská jedáleň pri MŠ

Obec Lieskovec

12.08.2019

DF2019/6236

kancelárske potreby

58,37 EUR

Xepap

Obec Lieskovec

12.08.2019

DF2019/6242

Telekomunikačné služby - mobilná sieť za 06/2019

10,00 EUR

Slovak Telekom

Obec Lieskovec

12.08.2019

DF2019/6239

Zabezpečenie premietania filmov v športovom areály filmy Učiteľka a Vesničko má stredisková.

650,00 EUR

NOVÝ FILM, Škultétyho 3717, 08001 Prešov

Obec Lieskovec

12.08.2019

DF2019/6233

Elektrická energia 06/2019 - ČOV (Osloboditeľov)

-17,71 EUR

Energie2, a.s., Lazaretská, 81108 Bratislava

Obec Lieskovec

12.08.2019

DF2019/6226

Zneškodnenie , vývoz, zberný dvor

4 718,57 EUR

Marius Pedersen

Obec Lieskovec

12.08.2019

DF2019/6225

Vývoz zeminy pri pohrebe 2x

348,60 EUR

Marius Pedersen

Obec Lieskovec

12.08.2019

DF2019/6248

Pohrebné služby - neb. Martin Olšiak

350,00 EUR

Ladislav Fűkő, 31, 98050 Včelince

Obec Lieskovec

12.08.2019

DF2019/6230

Elektrická energia 05/2019 - Športový areál (Hájik)

57,78 EUR

Energie2, a.s., Lazaretská, 81108 Bratislava

Obec Lieskovec

12.08.2019

DF2019/6229

Elektrická energia 06/2019 - kultúrny dom

-104,73 EUR

Energie2, a.s., Lazaretská, 81108 Bratislava

Obec Lieskovec

12.08.2019

DF2019/6228

Elektrická energia 06/2019 - VO (Stredisková)

-130,61 EUR

Energie2, a.s., Lazaretská, 81108 Bratislava

Obec Lieskovec

12.08.2019

DF2019/6227

Elektrická energia 06/2019 - VO (Hrádocká)

-72,32 EUR

Energie2, a.s., Lazaretská, 81108 Bratislava

Obec Lieskovec

12.08.2019

DF2019/6222

Multifunkčné polievacie zariadenie

13 188,00 EUR

UNIAGRO s. r. o.

Obec Lieskovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: