Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.05.2018

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

595

12,50 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Rastislav Murín

04.05.2018

Zmluva o audítorskej činnosti

594

750,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Ing. Cibulová Daniela

27.04.2018

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

593

25,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Elena Halajová

27.04.2018

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

592

12,50 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Alena Barboriaková

27.04.2018

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

591

0,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

NATUR-PACK a.s.

19.04.2018

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

590

12,50 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Anna Ťavodová

19.04.2018

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

589

0,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

13.04.2018

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

588

25,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Anna Chlpošová

13.04.2018

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

587

12,50 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Pavel Koreň

13.04.2018

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

586

25,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Anna Hrašková

13.04.2018

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

585

25,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Daniela Putišová

13.04.2018

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – kultúrny dom

584

0,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Základná škola Lieskovec Stredisková 2735/5, 962 21 Lieskovec

27.03.2018

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadovej vody

583

0,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Alžbeta Mozolová

27.03.2018

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

582

62,50 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Ján Pivarči

27.03.2018

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

581

50,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Ondrej Ťavoda

22.03.2018

Zmluva o poskytnutí vecí do užívania

580

0,00 EUR

Obec Lieskovec, Obecný úrad, Na Barinách 2,962 21 Lieskovec

Obecný športový klub Lieskovec

22.03.2018

Mandátna zmluva

579

0,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Alexander Rumanovský, Švermova 26, 974 04 Banská Bystrica

22.03.2018

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

578

12,50 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Vladimír Šudila

22.03.2018

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

577

12,50 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Ing. Anna Jakubcová

22.03.2018

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

576

12,50 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Alena Viňanská

16.03.2018

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – kultúrny dom.

575

45,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Zlatica Briešková, Lieskovská cesta 2509/36 962 21 Lieskovec

16.03.2018

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – kultúrny dom.

574

0,00 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

OŠK MEDÁRI Lieskovec zastúpené Ing. Ivanom Mesárošom, predsedom

16.03.2018

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto.

573

12,50 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Vladimír Národa

09.03.2018

Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto

572

12,50 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Anna Štroffeková

06.03.2018

ZMLUVA O ODVÁDZANÍ A ČISTENÍ ODPADOVEJ VODY

571

0,70 EUR

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

Jana Chrastinová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: