Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.03.2015

Zmluva o údržbe verejného rozhlasu a verejného osvetlenia v obci Lieskovec

136

0,00 EUR

Milan Strieborný Rádioopravovňa

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

16.03.2015

ZMLUVA č. 2/15 o poskytnutí dotácie

135

500,00 EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

09.03.2015

Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi

134

0,00 EUR

ŽP EKO QELET a. s., Československej armády 1694, Bratislava

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

03.03.2015

Poistná zmluva

132

440,02 EUR

Komunálna poisťovňa a. s., Štefániková 17, Bratislava

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

03.03.2015

Poistná zmluva

133

652,80 EUR

Komunálna poisťovňa a. s., Štefániková 17, Bratislava

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

02.03.2015

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby „Revízie plynových zariadení – Obecný úrad Lieskovec“

131

6 001,20 EUR

REMOS Zvolen s. r. o.

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

27.02.2015

Nájomná zmluva

129

19,90 EUR

Daniela Macková, Osloboditeľov 2 586/7, Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

27.02.2015

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom v Lieskovci

130

0,00 EUR

Martin Gogola, Horná 2786/47, 962 21 Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

24.02.2015

Mandátna zmluva

127

200,00 EUR

JUDr. Eva Horniaková

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

24.02.2015

Zmluva o zabezpečení služieb súvisiacich s finančným sprostredkovaním

128

3,00 EUR

Respect Slovakia, s. r. o., Valova 38, 921 01 Piešťany

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

23.02.2015

Zmluva o dielo

126

0,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

06.02.2015

Mandátna zmluva

125

400,00 EUR

Miloslav Bobík

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

04.02.2015

Kúpna zmluva

124

90,00 EUR

Anna Mlynáriková, Mateja Bela 2393/11, 960 01 Zvolen

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

27.01.2015

Nájomná zmluva

122

19,90 EUR

Ing. Branislav Horniak, Osloboditeľov 2612/59, Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

20.01.2015

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

1

0,00 EUR

Vlastníci bytov v bytovom dome Nová 2942/61, Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

08.01.2015

Mandátna zmluva

121

1,00 EUR

Ing. Katarína Kováčová ZIPRO

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

30.12.2014

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom v Lieskovci

120

49,79 EUR

Michal Turay, Lieskovec, Horná 2788/51

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

29.12.2014

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie

1

30,00 EUR

Mesto Zvolen, Námestie slobody č. 22, 960 01 Zvolen

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

23.12.2014

Nájomná zmluva

119

16,59 EUR

Zuzana Kristínová, Nová 2942/61, Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

09.12.2014

Nájomná zmluva

118

39,80 EUR

Ing. Attila Cirjak, Osloboditeľov 331, Lieskovec

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

28.11.2014

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

1

0,00 EUR

RENOVIA s. r. o.

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

25.11.2014

Zmluva o dielo č. 201402

117

2 999,00 EUR

Milan Strieborný Rádioopravovňa

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

07.11.2014

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom v Lieskovci

114

33,15 EUR

Michal Turay, Lieskovec, Horná 2788/51

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

07.11.2014

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom v Lieskovci

115

16,57 EUR

Mgr. Miroslav Machay, Lieskovec, Stredisková 2741/15

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

05.11.2014

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby

113

8 534,32 EUR

REMOS Zvolen s. r. o.

Obec Lieskovec , Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: