Lieskovec - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25. 11. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie CVČ Mesto Zvolen

1034

585,00 EUR Päťstoosemdesiatpäť EUR

Mesto Zvolen, Námestie Slobody 22, 960 01 Zvolen

Obec Lieskovec

24. 11. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

1033

465,00 EUR Štyristošesdesiatpäť EUR

Quo Vadis - súkromné centrum voľného času

Obec Lieskovec

24. 11. 2021

Zmluva o dielo

1032

13 011,62 EUR trinásťtisíc jedenásť euro a šesdesiatdva centov

Cortina, s.r.o., Jedľová 3, 96001 Zvolen

Obec Lieskovec

12. 11. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

1031

180,00 EUR Stoosemdesiat EUR

INTEXCOM s.r.o, V.P.Tótha 97/4, 960 01 Zvolen

Obec Lieskovec

12. 11. 2021

Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom

1030

0,00 EUR Nula EUR

Monika Viňanská, Medzi hrušky 2868/16, Lieskovec

Obec Lieskovec

4. 11. 2021

Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV

1029

0,00 EUR Nula EUR

Brisuda Tomáš

Obec Lieskovec

2. 11. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

1028

60,00 EUR Šesťdesiat EUR

MAJA n.o.

Obec Lieskovec

28. 10. 2021

Zmluva o dotácii - Diecézne centrum

1027

150,00 EUR Stopäťdesiat EUR

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica Nám. SNP 19, 975 90 Banská Bystrica

Obec Lieskovec

27. 10. 2021

Darovacia zmluva

1026

681,36 EUR Šesťstoosemdesiatjedna 36/100

CEMMAC Betón s.r.o.

Obec Lieskovec

26. 10. 2021

Zmluva o dielo

1025

0,00 EUR Nula EUR

Poľnohospodárske družstvo, Hrádocká 2718, 96221 Lieskovec

Obec Lieskovec

25. 10. 2021

Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV

1024

0,00 EUR Nula EUR

Ing. Milan Čabala

Obec Lieskovec

8. 10. 2021

Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom

1023

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

7. 10. 2021

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve

1022

15,00 EUR Pätnásť Eur

Anna Gabašová

Obec Lieskovec

6. 10. 2021

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

1021

80,00 EUR Osemdesiat Eur

Stredoslovenský tenisový klub

Obec Lieskovec

29. 9. 2021

Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV

1020

0,00 EUR Nula EUR

Elena Nedeliaková

Obec Lieskovec

24. 9. 2021

Zmluva o poskytnutí veci do užívania.

1019

100,00 EUR Sto EUR

MFK Zvolen, a.s.

Obec Lieskovec

22. 9. 2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070Y936

1018

8 846,33 EUR Osemtisícosemstoštyridsaťšesť 33/100

Poľnohospodárska platobná agentúra , Akademická 4, 949 10 Nitra

Obec Lieskovec

21. 9. 2021

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom

1017

80,00 EUR Osemdesiat Eur

Lucia Valocková

Obec Lieskovec

16. 9. 2021

Zmluva o spolupráci SKPAY, a.s.

1016

3 000,00 EUR Tritisíc EUR

SKPAY, a.s.

Obec Lieskovec

14. 9. 2021

Zmluva o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat do útulku.

1015

100,00 EUR Sto EUR

pefima s.r.o.

Obec Lieskovec

9. 9. 2021

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - KD

1014

80,00 EUR Osemdesiat Eur

Jozef Jančiar

Obec Lieskovec

8. 9. 2021

Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV

1013

0,00 EUR Nula EUR

Katarína Môťovská

Obec Lieskovec

6. 9. 2021

Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV

1012

0,00 EUR Nula EUR

Ján Nuoška

Obec Lieskovec

6. 9. 2021

Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom

1011

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

31. 8. 2021

Dodatok č.1 k licenčnej zmluve U2138/2016.

1010

275,00 EUR Dvestosedemdesiatpäť EUR

MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica

Obec Lieskovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 1034