Lieskovec - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Faktúry/Zmluvy/Objednávky

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11. 2. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb s MOM Sliač.

960

0,00 EUR Nula EUR

Mesto Sliač

Obec Lieskovec

28. 1. 2021

Zmluva o čistení OV v ČOV

959

0,00 EUR Nula EUR

Húšťava Juraj

Obec Lieskovec

27. 1. 2021

Zmluva o čistení OV v ČOV

958

0,00 EUR Nula EUR

Hámorský Miloš, Ing.

Obec Lieskovec

20. 1. 2021

Zmluva o čistení OV v ČOV

957

0,00 EUR Nula EUR

Štefanická Sláviková Slávka, Ing.

Obec Lieskovec

14. 1. 2021

Zmluva o prenájme hrobového miesta.

956

15,00 EUR Pätnásť EUR

Ján Golian

Obec Lieskovec

12. 1. 2021

Memorandum o spolupráci.

955

0,00 EUR Nula EUR

Mesto Zvolen, Námestie Slobody 22, 960 01 Zvolen

Obec Lieskovec

8. 1. 2021

Zmluva o výpožičke.

954

0,00 EUR Nula EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Lieskovec

8. 1. 2021

Dodatok k Rámcovej zmluve č. Z54050023

953

0,00 EUR Nula EUR

EBA, s.r.o.

Obec Lieskovec

8. 1. 2021

Zmluva o prenájme hrobového miesta.

952

15,00 EUR Pätnásť EUR

Aurélia Gregáňová

Obec Lieskovec

28. 12. 2020

Zmluva o dielo - zimná údržba.

951

0,00 EUR Nula EUR

Poľnohospodárske družstvo

Obec Lieskovec

28. 12. 2020

Kúpna zmluva č. Z202033828-Z.

950

0,00 EUR Nula EUR

A.En. Slovensko s.r.o.

Obec Lieskovec

28. 12. 2020

Zmluva o výpožičke.

949

0,00 EUR Nula EUR

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Lieskovec

15. 12. 2020

Kúpna zmluva SPP

948

11 958,69 EUR Jedenásťtisícdeväťstopäťdesiatosem 69/100

Slovenský plynárenský priemysel

Obec Lieskovec

7. 12. 2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb.

947

0,00 EUR Nula EUR

Marius Pedersen, a.s.

Obec Lieskovec

7. 12. 2020

Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom

946

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

4. 12. 2020

Zmluva o dotácii.

945

60,00 EUR Šesťdesiat EUR.

MAJA n.o.

Obec Lieskovec

3. 12. 2020

Zmluva o dotácií.

944

75,00 EUR Sedemdesiatpäť EUR.

INTEXCOM s.r.o, V.P.Tótha 97/4, 960 01 Zvolen

Obec Lieskovec

3. 12. 2020

Zmluva o dotácii.

943

255,00 EUR Dvestopäťdesiatpäť EUR.

Súkromná základná umelecká škola Quo vadis, I. Krasku 2362/7, Zvolen

Obec Lieskovec

1. 12. 2020

Dohoda č. 20/33/010/35.

942

0,00 EUR Nula EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, J.Jiskru 6, 960 09 Zvolen

Obec Lieskovec

1. 12. 2020

Dohoda č. 20/33/012/71

941

0,00 EUR Nula EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, J.Jiskru 6, 960 09 Zvolen

Obec Lieskovec

26. 11. 2020

Zmluva o pripojení zariadenie užívateľa sústavy do distribučnej sústavy.

940

0,00 EUR Nula EUR

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obec Lieskovec

26. 11. 2020

Zmluva o pripojení zariadenie užívateľa sústavy do distribučnej sústavy.

939

0,00 EUR Nula EUR

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obec Lieskovec

25. 11. 2020

Zmluva o dielo.

938

0,00 EUR Nula EUR

Poľnohospodárske družstvo

Obec Lieskovec

24. 11. 2020

Zmluva o prenájme hrobového miesta.

937

30,00 EUR Tridsať EUR.

Agnesa Mesárošová

Obec Lieskovec

9. 11. 2020

Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom

936

0,00 EUR Nula EUR

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Lieskovec

Obec Lieskovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 960