Obsah

Stretnutie so starostom

Dňa 23.03.2017 sa konalo stretnutie so starostom a poslancami. P.starosta pozval aj hlavných projektantov rýchlostnej cesty, kde sa obyvatelia mali možnosť dozvedieť kadiaľ sa plánuje. Potom sa za hlavný stôl posadil starosta a poslanci a komunikácia ohľadne budúcich investícii obce mohla začať.