Obsah

Termín platieb

Termíny platieb na obecnom úrade v roku 2017

stočné II. polrok 2016 - marec

poplatok za komunálny odpad I. spl. rok 2017 - apríl

daň z nehnuteľnosti rok 2017 - máj 

daň za psa rok 2017 - jún 

stočné I. polrok 2017 - september

poplatok za komunálny odpad II. spl. rok 2017 - september