Obsah

Kontakt

Obecný úrad Lieskovec
Stredisková 154/26
962 21 Lieskovec

Tel.:
045/537 02 57
0911 555 495

E-mail:

podatelna@obeclieskovec.sk

starosta@obeclieskovec.sk

 

Bankovné spojenie: ČSOB a.s. Zvolen
IBAN: SK02 7500 0000 0040 2465 2909

IČO: 00647861
DIČ: 2021346228

 

Obec Lieskovec