Obsah

V roku 2017 sa zveladilo nasledovné:

OŠK -pribudlo nové ihrisko na plážový volejbal.

Vytýčená plocha na ihriskoOsadenie stĺpov na sieťNatiahnutie folie a návoz piesku

Spevnenie okrajov ihriskaHotové ihriskoSVP-sponzor

Rekonštrukcia cesty Hajik

Začala sa rekonštrukcia cestyRekonštrukciaRekonštrukcia

Oprava cestyRekonštrukciaRekonštrukcia

RekonštrukciaRekonštrukciaHotovo

Stabilizácia svahu oporným múrom v škôlke

stabilizáciaStabilizáciastabilizácia

Oporný múrOporný múrÚprava

Pokračovanie v rekonštrukcii chodníku na ulici Osloboditeľov

RekonštrukciaRekonštrukciaRekonštrukcia

Rekonštrukcia chodníkRekonštrukciaRekonštrukcia

Výmena pletiva na cintoríne.

Už tretí krát turistický oddiel Medári zvolali brigádu na výmenu oplotenia okolo cintorína. 

BrigádaBrigadaUkončenie

Začala sa výstavba Obecného úradu.

Začiatokzákladyzáklady

Prvé poschodieSchodyAj druhé poschodie

 

Výmena nevyhovujúcich okien na dome smútku:

Malé oknáDvere aj sklobeton -výmenaMalé okno

Ulica Osloboditeľov -prechod pre chodcov:

Prechod pre chodcov ČSOB