Obsah

V roku 2018 pribudlo v našej obci nasledovné:

Dokončenie a otvorenie budovy nového obecného úradu.

Budova nového obecného úradu.

Workoutové ihrisko
Workoutové ihriskoWorkoutové ihrisko