Obsah

V roku 2018 pribudlo v našej obci nasledovné:

 

Výmena okien a žalúzií v dome smútku.

Žalúzie 2

 

 

Žalúzie DS 1

 

Žalúzie DS

 

Dokončenie a otvorenie budovy nového obecného úradu.

Budova nového obecného úradu.

Workoutové ihrisko
Workoutové ihriskoWorkoutové ihrisko