Obsah

V roku 2019 v našej obci pribudlo a zveľadilo sa:

Výmena okien na dome smútku a nové vertikálne žalúzie.

Staré okná na dome smútku. Staré okná na dome smútku.

Nové okná na dome smútku.

Nové okná na dome smútku. Nové okná na dome smútku.