Obsah

V roku 2019 v našej obci pribudlo a zveľadilo sa:

 

Detské ihrisko na ulici Nová.

 

Nová1Nová 2Nová 3Nová 4

 

Detské ihrisko na ulici Osloboditeľov.

 

Ihrisko Osloboditeľov 1Ihrisko Osloboditeľov 2Ihrisko Osloboditeľov 3

 

Basketbalové ihrisko.

 

Basketbalové ihrisko1Basketbalové ihrisko2Basketbalové ihrisko3

 

Výstroj pre Dobrovoľný hasičský zbor obce - PS 12.

 

DHZ1DHZ2

 

Rekonštrukcia priestorov bývalej pošty.

 

KD1kd6kd2kd4kd5

kd8kd13kd8kd9kd10

Pošta - aPošta - bPošta - ckd11kd13

 

Pošta - dPošta - e

 

Oprava výtlkov - ulica Na barinách.

 

Na barinách 1Na barinách 2b1b2

 

Rekonštrukcia chodníka na ulici Osloboditeľov.

 

chodník 6Chodník - 2Chodník - 3Chodník - 4

 

Chodník 4Chodník 1Chodník 3Chodník 2

 

Rekonštrukcia cesty a parkoviska pri panelákoch na Novej ulici.

 

Nová 3nová4nová7Nová 6

Nová - 1Nová 2Nová 3Nová 5Nová 6

 

Nákup traktora s príslušenstvom a postavenie prístreškov.

 

Traktor 1Prístrešok 1Prístrešok -3Prístrešok 4Prístrešok 5

 

Modernizujeme verejné osvetlenie. Meníme staré lampy za moderné led svietidlá, čím znižujeme náklady na elektriku a zvyšujeme bezpečnosť v obci.

 

Osvetlenie 1Osvetlenie 2Osvetlenie 3