Obsah

 

V roku 2020 v našej obci pribudlo a zveľadilo sa:

 

 

Vybudovali sme novú prípojku vody do kultúrneho domu, aby sme mohli odstaviť každú časť kultúrneho domu samostatne. Celú zadnú stranu kultúrneho domu sme zabezpečili izoláciou proti vlhkosti. Obnovili sme dažďové a kanalizačné zvody.

 

Voda1Voda2Voda3Voda4Voda5Voda6voda7Voda8

 

Oprava výtlkov na uliciach Nová, Medzi hrušky, Stredisková, Osloboditeľov.

 

Výtlky1Výtlky2Výtlky3Výtlky4Výtlky5

 

 

Malými krokmi postupne rekonštruujeme elektriku interiéru kultúrneho domu, aby spĺňala aktuálne normy.  Vymenili sme hlavnú rozvodnú elektrickú skriňu v kultúrnom dome a pripravili nový podružný rozvádzač pre rekonštrukciu elektriky v kuchynke a alkovniach.

 

Elektrika1Elektrika2Elektrika3Elektrika4

 

 

Zrekonštruovali sme elektrické prípojky do kultúrneho domu a spoločenskej miestnosti kultúrneho domu. V súlade s aktuálnymi predpismi sme presunuli merače elektrickej energie do novej skrine v exteriéri.

Prípojka1Prípojka2Prípojka3Prípojka4Prípojka5

 

Vymenili sme plynové vykurovacie telesá v kultúrnom dome s lepším výkonom a nižšou spotrebou plynu.

 

Vykurovacie telesá 1Vykurovacie telesá 2Vykurovacie telesá 3

 

 

Začali sme s rekonštrukciou odľahčovacej komory na kanalizácii.

Odľahčovacia komora 1Odľahčovacia komora 2Odľahčovacia komora 3

 

Výsadba zelene pri detskom ihrisku na ulici Nová.

 

Výsadba ihriska ulica Nová 1Výsadba ihriska ulica Nová 2Výsadba ihriska ulica Nová 3Výsadba ihriska ulica Nová 4Výsadba ihriska ulica Nová 5

 

K traktoru sme dokúpili čelný nakladač s prídavnými lyžicami.

Čelný nakladač 1Čelný nakladač 2

 

DHZO rozvíja svoju činnosť - prečisťovanie kanalizácie.

Čistenie kanalizácieČistenie kanalizácie 2Čistenie kanalizácie 3

 

DHZO začína zapájať do svojej činnosti aj mládež.

Mládež

 

Čistenie koryta potoka.

Čistenie koryta potoka.Čistenie koryta potoka.

 

Oplotenie športového areálu.

Oplotenie športového areáluOplotenie športového areálu