Obsah

V roku 2021 v našej obci pribudlo a zveľadilo sa:

 

Zrekonštruovali sme povrch multifunkčného ihriska  v športovom areáli zničeného povodňami. Po rekonštrukcii pribudla možnosť okrem pôvodných športov - futbalu, nohejbalu a volejbalu, hrať aj tenis.

 

Ihrisko 1Ihrisko 2Ihrisko 3Ihrisko 4

 

Začali sme s výstavbou hasičskej zbrojnice obce v lokalite pri krčme Hájik v blízkosti potoka Zolná. Obecná hasičská zbrojnica napomôže zvýšeniu bezpečnosti ľudí a ochrany majetku. Dobrovoľný hasičský zbor obce vznikol v roku 2019 a svojou činnosťou sa usiluje aktívne pomáhať tam, kde je to potrebné.

Hasičská zbrojnica 1Hasičská zbrojnica 2Hasičská zbrojnica 3Hasičská zbrojnica 4Hasičská zbrojnica 5

 

Oprava a asfaltovanie výtlkov na obecných cestách.

 

Cesty1Cesty2

 

Čistíme suché potoky po povodniach.

Potok1Potok2Potok3

 

Pokračujeme vo výstavbe chodníkov. Nadviažeme na  ulicu Osloboditeľov smerom cez Hrádockú a Strediskovú ulicu ku škole a obecnému úradu. Nové chodníky zabezpečia plynulý a bezproblémový prechod ulíc pre peších. Pre zvýšenie bezpečnosti tu pribudne aj priechod pre chodcov.

Chodník1Chodník 2Chodník3Chodník4Chodník5

Chodník6Chodník7

 

Začali sme s výstavbou letného amfiteátra. Umiestnením v centre dediny v bezprostrednej blízkosti kultúrneho domu tak vytvoríme multifunkčné kultúrne centrum obce. Vznikne otvorený moderný priestor pre verejné akcie, kde sa budeme stretávať pri  dobrej hudbe, filme, divadle, či tradičnom folklóre.

Amfiteáter1Amfiteáter2Amfiteáter3Amfiteáter4Amfiteáter5

 

Na novom obecnom úrade sa začal vytvárať nový archív.

Archív 1Archív 2Archív 3