Obsah

Kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

 

  1. Ústne u ktoréhokoľvek zamestnanca OcÚ Lieskovec, pričom ten je povinný spísať žiadosť na formulári.
  2. Osobne v podateľni Obecného úradu v Lieskovci
  3. Písomne poštou
  4. Elektronickou poštou na e-mailovu adresu: podatelna@obeclieskovec.sk

 

Úradné hodiny na Obecnom úrade v Lieskovci

Pondelok 7:15 - 11:30 12:30 - 16:00
Utorok 7:15 - 11:30 12:30 - 16:00
Streda 7:15 - 11:30 12:30 - 17:00
Štvrtok 7:15 - 11:30 12:30 - 16:00
Piatok 7:15 - 11:30 12:30 - 16:00

 

Adresa:

Obecný úrad Lieskovec
Stredisková 154/26
962 21 Lieskovec

Zásady podávania podnetov .pdf 226 kB