Obsah

Termín platieb

Termíny platieb na obecnom úrade v roku 2020

stočné II. polrok 2019 - marec 2020

poplatok za komunálny odpad I. spl. rok 2020 - apríl 2020

daň z nehnuteľnosti a za psa rok 2020 - máj 2020

stočné I. polrok 2020 - september 2020

poplatok za komunálny odpad II. spl. rok 2020 - september 2020