Obsah

Termín platieb

Termíny platieb na obecnom úrade v roku 2021

stočné II. polrok 2020 - marec 2021

poplatok za komunálny odpad I. spl. rok 2021 - apríl 2021

daň z nehnuteľnosti a za psa rok 2021 - máj 2021

stočné I. polrok 2021 - september 2021

poplatok za komunálny odpad II. spl. rok 2021 - september 2021