Obsah

Termín platieb

Termíny platieb na obecnom úrade v roku 2019

stočné II. polrok 2018 - marec 2019

poplatok za komunálny odpad I. spl. rok 2019 - apríl 2019

daň z nehnuteľnosti rok 2019 - máj 2019 

daň za psa rok 2019 - jún 2019

stočné I. polrok 2019 - september 2019

poplatok za komunálny odpad II. spl. rok 2019 - september 2019