Obsah

Pridelenie/zrušenie/zmena súpisného a orientačného čísla

Ako postupovať pri určení(zmene, zrušení/ súpisného a orientačného čísla. Stiahnuté: 134x

Príloha č. 1 - Žiadosť o určenie (zmenu, zrušenie) súpisného a orientačného čísla. Stiahnuté: 106x

Príloha č. 2 - Čestné prehlásenie Stiahnuté: 138x

Príloha č. 3 - Žiadosť o určenie (zmenu, zrušenie) súpisného a orientačného čísla-rozostavaná budova Stiahnuté: 104x

Ostatné tlačivá

Zmena v evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka Stiahnuté: 392x

Ohlásenie SHR Stiahnuté: 264x

Žiadosť o zrušenie a vyradenie z evidencie SHR Stiahnuté: 175x

Vznik - zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností. Stiahnuté: 104x

Oznámenie údajov prevádzkovateľa malého zdroja znečistenia ovzdušia. Stiahnuté: 87x

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie malého zdroja znečistenia ovzdušia. Stiahnuté: 85x

Priznanie k poplatku na zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Stiahnuté: 107x

Stavebné tlačivá

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 252x

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 308x

Návrh na vydanie kolaudačného rpzhodnutia Stiahnuté: 288x

Ohlásenie reklamnej stavby Stiahnuté: 219x

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 248x

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby Stiahnuté: 247x

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 205x

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 210x

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 241x

Stránka