Obsah

Pridelenie/zrušenie/zmena súpisného a orientačného čísla

Ako postupovať pri určení(zmene, zrušení/ súpisného a orientačného čísla. Stiahnuté: 107x

Príloha č. 1 - Žiadosť o určenie (zmenu, zrušenie) súpisného a orientačného čísla. Stiahnuté: 89x

Príloha č. 2 - Čestné prehlásenie Stiahnuté: 101x

Príloha č. 3 - Žiadosť o určenie (zmenu, zrušenie) súpisného a orientačného čísla-rozostavaná budova Stiahnuté: 86x

Ostatné tlačivá

Zmena v evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka Stiahnuté: 370x

Ohlásenie SHR Stiahnuté: 233x

Žiadosť o zrušenie a vyradenie z evidencie SHR Stiahnuté: 152x

Vznik - zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností. Stiahnuté: 79x

Oznámenie údajov prevádzkovateľa malého zdroja znečistenia ovzdušia. Stiahnuté: 59x

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie malého zdroja znečistenia ovzdušia. Stiahnuté: 62x

Priznanie k poplatku na zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Stiahnuté: 89x

Stavebné tlačivá

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 222x

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 279x

Návrh na vydanie kolaudačného rpzhodnutia Stiahnuté: 253x

Ohlásenie reklamnej stavby Stiahnuté: 194x

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 210x

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby Stiahnuté: 220x

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 185x

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 179x

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 211x

Stránka