Obsah

Pridelenie/zrušenie/zmena súpisného a orientačného čísla

Ako postupovať pri určení(zmene, zrušení/ súpisného a orientačného čísla. Stiahnuté: 65x

Príloha č. 1 - Žiadosť o určenie (zmenu, zrušenie) súpisného a orientačného čísla. Stiahnuté: 61x

Príloha č. 2 - Čestné prehlásenie Stiahnuté: 59x

Príloha č. 3 - Žiadosť o určenie (zmenu, zrušenie) súpisného a orientačného čísla-rozostavaná budova Stiahnuté: 62x

Ostatné tlačivá

Zmena v evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka Stiahnuté: 341x

Ohlásenie SHR Stiahnuté: 186x

Žiadosť o zrušenie a vyradenie z evidencie SHR Stiahnuté: 124x

Vznik - zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností. Stiahnuté: 50x

Oznámenie údajov prevádzkovateľa malého zdroja znečistenia ovzdušia. Stiahnuté: 31x

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie malého zdroja znečistenia ovzdušia. Stiahnuté: 33x

Priznanie k poplatku na zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Stiahnuté: 53x

Stavebné tlačivá

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 183x

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 237x

Návrh na vydanie kolaudačného rpzhodnutia Stiahnuté: 192x

Ohlásenie reklamnej stavby Stiahnuté: 159x

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 176x

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby Stiahnuté: 186x

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 159x

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 148x

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 169x

Stránka