Obsah

Pridelenie/zrušenie/zmena súpisného a orientačného čísla

Ako postupovať pri určení(zmene, zrušení/ súpisného a orientačného čísla. Stiahnuté: 49x

Príloha č. 1 - Žiadosť o určenie (zmenu, zrušenie) súpisného a orientačného čísla. Stiahnuté: 50x

Príloha č. 2 - Čestné prehlásenie Stiahnuté: 47x

Príloha č. 3 - Žiadosť o určenie (zmenu, zrušenie) súpisného a orientačného čísla-rozostavaná budova Stiahnuté: 54x

Ostatné tlačivá

Zmena v evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka Stiahnuté: 333x

Ohlásenie SHR Stiahnuté: 171x

Žiadosť o zrušenie a vyradenie z evidencie SHR Stiahnuté: 115x

Vznik - zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností. Stiahnuté: 39x

Oznámenie údajov prevádzkovateľa malého zdroja znečistenia ovzdušia. Stiahnuté: 23x

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie malého zdroja znečistenia ovzdušia. Stiahnuté: 23x

Priznanie k poplatku na zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Stiahnuté: 37x

Stavebné tlačivá

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 166x

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 218x

Návrh na vydanie kolaudačného rpzhodnutia Stiahnuté: 176x

Ohlásenie reklamnej stavby Stiahnuté: 149x

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 164x

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby Stiahnuté: 175x

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 150x

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 137x

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 160x

Stránka