Obsah

Pridelenie/zrušenie/zmena súpisného a orientačného čísla

Ako postupovať pri určení(zmene, zrušení/ súpisného a orientačného čísla. Stiahnuté: 89x

Príloha č. 1 - Žiadosť o určenie (zmenu, zrušenie) súpisného a orientačného čísla. Stiahnuté: 73x

Príloha č. 2 - Čestné prehlásenie Stiahnuté: 78x

Príloha č. 3 - Žiadosť o určenie (zmenu, zrušenie) súpisného a orientačného čísla-rozostavaná budova Stiahnuté: 73x

Ostatné tlačivá

Zmena v evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka Stiahnuté: 353x

Ohlásenie SHR Stiahnuté: 208x

Žiadosť o zrušenie a vyradenie z evidencie SHR Stiahnuté: 135x

Vznik - zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností. Stiahnuté: 61x

Oznámenie údajov prevádzkovateľa malého zdroja znečistenia ovzdušia. Stiahnuté: 43x

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie malého zdroja znečistenia ovzdušia. Stiahnuté: 44x

Priznanie k poplatku na zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Stiahnuté: 66x

Stavebné tlačivá

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 196x

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 259x

Návrh na vydanie kolaudačného rpzhodnutia Stiahnuté: 212x

Ohlásenie reklamnej stavby Stiahnuté: 173x

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 192x

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby Stiahnuté: 202x

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 171x

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 163x

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 185x

Stránka